Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2015

Blodtest effektivt sätt att upptäcka och klassificera cancer

Genom blodbaserade RNA-test av blodplättar, även kallade trombocyter, har forskare lyckats identifiera cancer med 96 procent träffsäkerhet och skilja mellan olika sorters cancer med 71 procent träffsäkerhet.

– Att kunna upptäcka cancer tidigt är livsavgörande. Vi har undersökt hur en helt ny blod-baserad biopsimetod kan användas för att upptäcka cancer, vilket i framtiden kan innebära att ett invasivt cellvävnadsprov inte behövs för att ställa diagnos på exempelvis lungcancer.

I studien identifierades så gott som alla cancerfall, vilket visar att blod-baserade biopsitest har enorm potential att förbättra tidig detektion av cancer, säger Jonas Nilsson, cancerforskare vid Umeå universitet och medförfattare av artikeln.

I studien har forskare vid bland annat Umeå universitet undersökt hur en ny metod för blod-baserade RNA-test – djupsekvensering av mRNA – av blodsbeståndsdelen blodplättar (trombocyter) kan användas för att upptäcka och klassificera cancer.

Forskningsresultaten visar att blodplättar kan utgöra en komplett och lättillgänglig blod-baserad källa för prover och därmed användas för cancerdiagnostik samt vid val av lämpliga behandlingsmetoder.

I studien jämfördes blodprover från 283 personer, varav 228 personer hade någon form av cancer medan 55 var cancerfria. Genom att jämföra blodprovernas RNA-profiler kunde forskarna identifiera förekomsten av cancer med en träffsäkerhet på 96 procent bland patienter.

Bland de 39 patienter i studien som hade en tidigt upptäckt cancer kunde 100 procent av fallen identifieras och klassificeras. I följdtester där samma metod användes kunde forskare med hitintills oöverträffad 71-procentig säkerhet identifiera ursprunget hos tumörer bland patienter som redan fått diagnoserna lung-, bröst-, bukspottkörtel-, hjärn-, lever-, och tjock- och ändtarmscancer.

Dessutom kunde proverna sorteras in i olika undergrupper efter molekylära skillnader i cancerformen, vilket är av stor nytta vid val av behandlingsmetoder.

Artikel
RNA-Seq of Tumor-Educated Platelets Enables Blood-Based Pan-Cancer, Multiclass, and Molecular Pathway Cancer Diagnostics. Myron G. Best, Nik Sol, Irsan Kooi, Jihane Tannous, Bart A. Westerman, François Rustenburg, Pepijn Schellen, Heleen Verschueren, Edward Post, Jan Koster, Bauke Ylstra, Najim Ameziane, Josephine Dorsman, Egbert F. Smit, Henk M. Verheul, David P. Noske, Jaap C. Reijneveld, R. Jonas A. Nilsson, Bakhos A. Tannous, Pieter Wesseling, and Thomas Wurdinger. Cancer Cell

KONTAKT

Jonas Nilsson, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet Telefon: 090-785 85 61, 070-270 66 60 E-post:jonas.a.nilsson@umu.se“> jonas.a.nilsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera