Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2015

Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Atioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss, visar forskning från Sahlgrenska akademin. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför undvika kosttillskott med antioxidanter, menar professor Martin Bergö.

I januari 2014 visade forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, att antioxidanter påskyndade och förvärrade sjukdomsförloppet vid lungcancer. Möss som åt antioxidanter fick fler, och dessutom aggressivare tumörer. Resultaten från möss bekräftades i försök med lungcancerceller från människor.

Det är känt sedan länge att fria radikaler kan orsaka cancer och därför har forskarsamhället helt enkelt antagit att antioxidanter, som ”äter upp” fria radikaler, skyddar mot cancer. Antioxidanter finns i många kosttillskott och marknadsförs brett som en hjälp att motverka cancer.

Forskningsresultaten från studien på antioxidanter och lungcancer gick tvärs emot denna etablerade ”sanning” och fick därför stort genomslag. Nu visar de fortsatta studierna vid Sahlgrenska akademin att antioxidanter fördubblar bildningen av dottertumörer (metastaser) vid malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer.

De nya rönen finns publicerades i tidskriften Science Translational Medicine

– Till skillnad från studierna på lungcancer så påverkades inte den primära melanomtumören men antioxidanten ökade tumörcellernas förmåga att metastasera, det vill säga att sprida sig i kroppen och bilda nya tumörer. Det är allvarligare eftersom det är metastaseringen som människor med melanom dör av. Primärtumören är i sig själv inte farlig, och den opereras oftast bort, säger Martin Bergö, professor vid Sahlgrenska akademin.

Även de nya resultaten kunde bekräftas i försök med odlade celler från patienter med malignt melanom.

– Vi har nu visat att antioxidanter förvärrar cancer på minst två olika sätt, säger Martin Bergö.

Resultaten från denna och tidigare studier visar sammantaget att antioxidanter visserligen skyddar friska celler från fria radikaler som kan omvandla dem till cancerceller – men så fort en tumör uppstått kan antioxidanter skydda även tumören.

Antioxidanter skyddar alltså både friska celler och cancerceller från fria radikaler. Tyvärr är det omöjligt att ta reda på om man har en liten tumör eller ett förstadium till cancer, men om man har det så finns det en risk att man ovetande påskyndar cancerutvecklingen om man äter kosttillskott med antioxidanter.

– Tidigare forskning från Sahlgrenska akademin har visat att cancerpatienter är mer benägna att äta tillskott med antioxidanter. Men de resultat vi har nu är så tydliga att personer som nyss fått en cancerdiagnos bör rekommenderas att undvika kosttillskott med antioxidanter, säger Martin Bergö.

Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar mest i västvärlden och dödligheten är hög. Det var en av anledningarna till att forskarna på Sahlgrenska akademin gick vidare med att forska på just malignt melanom efter lungcancerstudierna.

– Att identifiera faktorer som påverkar malignt melanom är viktigt, säger Martin Bergö. Hur malignt melanom påverkas av antioxidanter är särskilt intressant, dels för att melanomceller är känsliga för fria radikaler men även för att antioxidanter kan tillföras melanomceller på andra sätt än genom kosten.

– Hud- och solskyddskrämer innehåller ibland antioxidanterna betakaroten eller e-vitamin och dessa produkter skulle kunna påverka maligna melanomceller på samma sätt som antioxidanter i kosten, säger Martin Bergö. Hur hudcancer påverkas av antioxidanter i hudkrämer studeras nu närmare:

– Vi testar om antioxidanter som smörjs direkt på malignt melanom hos möss ger samma cancerförstärkande effekt som att de får i sig antioxidanter via kosten.

Professor Martin Bergö understryker också vikten av ytterligare studier.

– Även om lungcancer är världens vanligaste cancerform, och melanom den snabbast ökande, behöver vi också studera flera andra cancerformer och andra typer av antioxidanter för att få en helhetsbild av hur fria radikaler och antioxidanter påverkar cancerutveckling.

Studien Antioxidants can increase melanoma metastatis in mice är publicerad i Science Translational Medicine.

Kontaktinformation
Martin Bergö, professor vid Sahlgrenska Cancer Center, Göteborgs universitet 0733-12 22 24 martin.bergo@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera