Artikel från Aktuellt om vetenskap

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bukspottskörtelcancer är ganska ovanlig men när det gäller antal människor som dör ligger den som nummer tre av cancersjukdomarna i Sverige – just för att den är så svår att upptäcka i tid. En forskargrupp i Lund jobbar med ett test som gör det möjligt att upptäcka cancern i ett tidigare skede.

En forskargrupp i immunteknologi i Lund har nyligen avslutat patientstudier i bland annat Kina och Spanien för att utvärdera och vidare förfina testet. I dessa tvärvetenskapliga studier har de med hjälp av sin unika teknik visat att de kan hitta en uppsättning biomarkörer i blod som kan användas för att spåra cancern. Detta ”fingeravtryck” kan sedan användas för att diagnosticera cancer.

Studierna visar att tekniken är både är känslig och specifik när det gäller att hitta cancern. Resultat för sensitivitet och specificitet hamnade på 0,9 – 0,95, där 0.5 är slumpen och 1 är hundraprocentigt tillförlitligt och nästintill omöjligt att få.

– Enligt de signaler vi fått ligger vi mycket långt framme och det finns egentligen inga andra alternativ på gång, säger Christer Wingren, professor i immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och en av dem som arbetat med att ta fram tekniken och hitta biomarkörerna.

Anledningen till att man genomfört kliniska studier tillsammans med sjukhus i Spanien och Kina är för att vara säker på att etnicitet inte ska påverka resultatet, vilket resultatet visar att det inte gör. Dessutom ville man validera tidigare studier.

Fakta
Pancreascancer är ganska ovanlig. Med 900 fall per år i Sverige kommer den först på 14:e plats bland cancersjukdomarna vad gäller antal drabbade. När det gäller antal patienter som dör ligger den däremot som nummer tre, just för att den är så svår att upptäcka i tid.

Användning: Provet är tänkt att använda på riskgrupper såsom exempelvis ärftlig belastning och nydebuterade typ 2-diabetiker över 50 år, och/eller för patienter med misstänkta symptom.

Så fungerar tekniken: En droppe blod placeras på en liten yta, mindre än en lillfingernagel. På denna förbehandlade yta sitter ett set med antikroppar. Dessa antikroppar fungerar där som högspecifika fångarmolekyler och binder specifikt de biomarkörer som signalerar för cancern. Mängden av dessa biomarköer kvantifieras och bildar ett mönster, ett fingeravtryck, som talar om ifall patienten har cancer i bukspottkörteln eller inte.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE

Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne, 7/10 2015. Artikeln är publicerad på forskningssajten Aktuellt om vetenskap & hälsa, där mer information finns om ämnet.

Kontaktinformation
info@vetenskaphalsa.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera