Artikel från Uppsala universitet
23 september 2015

Smart forskningsrobot kan snabba på cancerforskning

En smart forskningsrobot kan snabba på forskningen kring cancerbehandlingar. Roboten som själv planerar och utför experiment med många substanser, har utvecklats under ledning av Mats Gustafsson, professor i medicinsk bioinformatik vid Uppsala universitet.

En artikel i ämnet publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports (Nature).

I dag sker medicinsk behandling av komplexa sjukdomar som cancer nästan enbart genom att kombinera flera olika läkemedel. Kombinationerna sätts i dag samman utifrån läkemedel som visat effekt var för sig men är inte nödvändigtvis den bästa kombinationen. Det nya robotsystemet kan själv leta upp optimala behandlingskombinationer och har utvecklats under ledning av Mats Gustafsson, professor i medicinsk bioinformatik i vid Uppsala universitet.

– Vi har byggt ett labbrobotsystem som planerar och utför experiment med många substanser och drar egna slutsatser av resultatet. Idén är att successivt förfina kombinationer av substanser så att de dödar cancercellerna utan att skada friska celler, säger forskaren Claes Andersson som också varit ledande i projektet.

Istället för att endast kombinera ett par substanser i taget har den labbrobot som forskarna har tagit fram förmåga att hantera ett tiotal läkemedel samtidigt. Målet är att den framöver ska kunna hantera många fler, helst hundratals.

– Vi är nu ett bland några få laboratorier i världen med den här typen av labbrobot. Men hittills har man bara letat efter kombinationer som ger sig på cancercellerna, och inte alls tagit hänsyn till bieffekterna, säger Mats Gustafsson.

Nästa steg i utvecklingen är att göra labbroboten smartare och mer automatiserad. I dagsläget finns det ett par moment som måste göras manuellt. Dessa manuella steg vill forskarna bygga bort. De vill också bygga in mer information i roboten, till exempel kunskap om var i kroppens celler en viss medicin verkar bäst, för att på det sättet få den effektivare.

För patienter som får tillbaka samma typ av cancer flera gånger kan det hända att tumörcellerna hunnit utveckla ett försvar mot läkemedelssubstanserna mellan sjukdomstillfällena. Den nya labbroboten skulle också kunna vara viktig i arbetet med att få fram preparat som gör de resistenta cellerna mottagliga igen för den ursprungliga behandlingen.

En artikel om robotsystemet presenteras i dag i den vetenskapliga open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group), och ingår i en doktorsavhandling om läkemedelskombinationer, nyligen försvarad av Dr Muhammad Kashif.

Artikel
In vitro discovery of promising anti-cancer drug combinations using iterative maximisation of a therapeutic index (Scientific Reports)

Kontaktinformation
Mats Gustafsson 018-611 42 41, 0709-620436 mats.gustafsson@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera