Artikel från Göteborgs universitet
8 juli 2015

Kvinnor med graviditetsklåda har kraftigt ökad risk för cancer

Gravida som får diagnosen ICP, ibland kallat gradivitetsklåda, löper en kraftigt ökad risk att senare i livet drabbas av gallvägs- och levercancer. Det visar en svensk forskningsstudie som inkluderar över 125 000 kvinnor.

Omkring 1,5 procent av alla gravida kvinnor drabbas under graviditeten av intrahepatisk cholestas, ICP, vars symtom visar sig som klåda i bland annat handflator och fotsulor (varför den även kallas för graviditetsklåda). ICP är förknippad med risker för det ofödda barnet, i synnerhet förtidig födsel och mer sällsynt även dödfödsel.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Karolinska Institutet, har i tidigare studier också visat att ICP kan kopplas till den allvarliga virussjukdomen hepatit C. I uppföljande studier konstaterar forskarna nu att kvinnor med ICP dessutom har en 2,5 respektive 3,5 gånger större risk att drabbas av gallvägs- och/eller levercancer.

Riskökningen kvarstår även efter justering för hepatit C, som är mycket starkt förknippad med levercancer. Den stora populationsbaserade studien, som publiceras i Journal of Hepatology, inkluderar mer än 125 000 gravida kvinnor.

– Förutom en ökad cancerrisk ser vi också att dessa kvinnor löper en lite större risk att drabbas av senare hjärt- och kärlsjukdomar, säger Hanns-Ulrich Marschall, forskare vid Sahlgrenska akademin.

ICP har länge betraktats som ett icke-allvarligt tillstånd som spontant läker efter förlossning. När flera samstämmiga studier nu pekar på att ICP kan ge allvarliga hälsokonsekvenser – förutom ovanstående ökar även risken för havandeskapsförgiftning, sköldkörtelsjukdom, diabetes, psoriasis och Crohns sjukdom – efterlyser Göteborgsforskarna ändrade rutiner i graviditetsvården.

– Vi rekommenderar starkt att alla gravida med tecken till graviditetsklåda testas för hepatit C och att det görs en uppföljning av leverfunktionen hos alla kvinnor med ICP omkring 6-12 veckor efter förlossningen.

Kvinnor med förhöjda leverenzymer bör erbjudas ytterligare utvärdering av en hepatolog, säger Hanns-Ulrich Marschall.

Artikeln Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study publiceras online i Journal of Hepatalogy den 8 juli.

Se en intervju med Hanns-Ulrich Marschall på youtube.

Fakta
I studien har forskarna via födelse- och patientregister identifierat 11 388 kvinnor med ICP och 113 893 kvinnor utan ICP som födde barn mellan 1973 och 2009. Klådan från ICP orsakas av förhöjda gallsyror och/eller leverenzymer, vanligen i slutet av andra och tredje trimestern av graviditeten.

Kontaktinformation
Hanns-Ulrich Marschall, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0708-77 40 73 hanns-ulrich.marschall@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera