Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2015

Forskning om mångfald och att förebygga psykisk ohälsa

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser? Och hur får vi mångfalden på svenska arbetsplatser att gagna organisationen? Det är två frågor som två forskare vid Högskolan Kristianstad fått fondpengar att ta reda på mer om.

Revisorer, sjuksköterskor, lärare och andra professionella arbetar ofta i teamliknande sammanhang. Sammansättningen av dessa team speglar i ökad grad den kulturella mångfalden i det svenska samhället. Därmed ökar också behovet att förstå hur kulturell mångfald påverkar både teamets arbetsprocess och resultatet av deras arbete, till exempel för att kunna hantera mångfalden så att den gagnar teamet och organisationen.

Forskning visar att mångfald tycks förutsätta specifika förutsättningar för att skapa goda effekter.

– Vi vill studera de specifika villkor för mångfald som gäller för team som består av professionella i syfte att skapa en förståelse för hur mångfald påverkar teamet, processerna och därmed dess prestation, säger Timurs Umans, docent i företagsekonomi med inriktning bolagsstyrning vid HKR.

Timurs Umans har fått 350 000 kr från Crafoordska stiftelsen tillsammans med professor Sven-Olof Collin från Linnéuniversitetet för att samla in kvalitativ data och analysera den.

Undersökning för att förebygga psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan har ökat oroväckande bland svenska skolbarn under de senaste decennierna, vilket inte bara försämrar livskvaliteten för barnen utan även deras kognitiva, sociala och känslomässiga funktioner. Utvärderingar av skolbaserade program för att förebygga denna psykiska ohälsa hos ungdomar saknas i Sverige, och såväl Socialstyrelsen som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har efterlyst sådana studier.

Tillsammans med sina handledare Eva Clausson och Agneta Berg på Högskolan Kristianstad, och Ulf Jakobsson och Katarina Steen Carlsson vid Lunds universitet, har hon publicerat två studier tidigare.

– Nu har vi fått pengar för att publicera två till där datainsamlingen är avslutad och analysarbetet pågår. Men jag fick även medel för att vara gästdoktorand vid University of Washington i Seattle i sommar, säger Pernilla Garmy, som till vardags är doktorand i omvårdnad och vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Pernilla Garmy har fått 100 000 kr vardera från Crafoordska stiftelsen och från Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond.

Crafoordska stiftelsen

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Kontaktinformation
Timurs Umans, docent i företagsekonomi med inriktning bolagsstyrning vid Högskolan Kristianstad, timurs.umans@hkr.se. Pernilla Garmy, doktorand i omvårdnad och vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad, pernilla.garmy@hkr.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera