Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2015

Tarmcancer påverkas av kroppens proteiner

Varje år drabbas över en miljon människor av tjock- och ändtarmscancer. För att förebygga återfall kombineras ofta en operation, där tumören tas bort, med strålbehandling och/eller cellgiftsbehandling. Jasmine Evert, forskare i biomedicin vid Örebro universitet, visar i sin avhandling hur halten av vissa proteiner kan påverka cancerns utgång.

– Med tanke på att strål- och cellgiftsbehandling båda kan ge mer eller mindre svåra biverkningar är det naturligtvis angeläget att försöka förstå vad som gör att en del patienter svarar bra på en behandling och andra inte. Patienter som sannolikt inte kommer att svara bra på en behandling kan då slippa få den i onödan.

Jasmine Evert har genom att kombinera analyser av resultat från patientstudier med resultat från cellodlingsförsök i laboratorium, undersökt vilka effekter strål- respektive cellgiftsbehandling har på tjock- och ändtarmscancer. I sin forskning visar hon på hur några specifika proteiner kan påverka behandlingen.

– Låg nivå av vissa proteiner ger högre överlevnad och tvärtom. Känner vi till nivån hos den enskilda patienten kan vi lättare ställa en prognos och avgöra vilka behandlingsmetoder som är att föredra.

Proteinet PINCH
Ett av de proteiner Jasmine Evert undersökt är PINCH. Proteinet finns i celler runt omkring tumören och upptäcktes så sent som 1994. Omgivningen runt tumören påverkas genom att proteinet kopplar ihop olika signalvägar i cellerna.

– Tidigare studier av PINCH har visat att det kan finnas ett samband mellan hur aggressiv tumören är och hur hög halt patienten har av proteinet.

Jasmine Evert har också sett att en förändring i en gen som heter p73, kombinerat med ytterligare faktorer på molekyl- och gennivå, kan ha en koppling till hur patienten svarar på strålbehandling.

– Genen är som en ”mall” för proteinet och genförändringen påverkar proteinnivåerna. Halten av proteinet p73 kan påverka effekten av strålningen och därmed hur snabbt tumörcellerna dör.

Jasmine Evert tycker att det vore intressant om man i framtiden kunde undersöka ifall det finns ett samband mellan olika proteiner och i vilken mån dessa samband i så fall kan påverka prognosen för tillfrisknande.

– Om vi kan hitta sådana kliniskt användbara faktorer, kan det bli lättare att identifiera de patienter som har nytta av den ena eller andra behandlingen.

Kontaktinformation
Jasmine Evert 070-300 29 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera