Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2015

Hormoner har betydelse för olika typer av äggstockscancer

Cancer i äggstockarna är inte en sjukdom utan ska ses som flera olika typer av sjukdomar utgående från äggstockarna. Olika hormoner har varierande betydelse vid olika typer av äggstockscancer.

Detta konstaterar Helena Schock i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet. Cancer i äggstockarna, ovarialcancer, är den sjunde vanligaste cancerformen bland kvinnor, men är även den gynekologiska cancerform som orsakar flest dödsfall, ungefär 150 000 per år, i hela världen.

Den vanligaste formen av ovarialcancer är den som drabbar epitelcellerna i äggstockarnas slemhinna. Kroppsegna hormoner antas vara inblandade i utvecklingen av denna cancerform, samtidigt som faktorer som antal födda barn och användning av p-piller anses minska risken.

Helena Schock har i sitt avhandlingsarbete, ”Hormonnivåer under graviditet och senare risk för epitelial ovarialcancer hos modern”, undersökt kopplingen mellan halter av könshormoner, tillväxtfaktorer, tillväxtfaktorer för moderkakan, Anti-müllerskt hormon, med mera, i blodet under graviditet, med risken för modern att utveckla epitelial ovarialcancer senare i livet. Hon har också undersökt dessa faktorers association med olika typer av epitelial cancer, samt tumörernas förmåga att växa invasivt/sprida sig.

En fallkontrollstudie, som Helena Schock har genomfört med hjälp av registerdata och blodprov tagna under graviditet, omfattar 1 052 kvinnor som har utvecklat ovarialcancer och 2 695 matchande kvinnor i en kontrollgrupp, som inte har drabbats av sjukdomen.

Studien visar att höga koncentrationer av manliga könshormoner kunde kopplas till en generellt ökad risk för epitelial ovarialcancer, medan risken för en undergrupp av tumörer som liknar livmoderkroppens slemhinna, ökade med höga halter av östrogen. Höga halter av tillväxtfaktorn IGF-I kunde kopplas till en icke signifikant minskad risk för invasiva tumörer och livmoderkropps-slemhinne liknande tumörer.

Sambandet mellan låga halter av IGF-I och ökad risk för invasiv epitelial ovarialcancer var starkare bland kvinnor som var yngre än 55 år när de fick sin diagnos.

Helena Schock fann ingen koppling mellan övriga undersökta hormonnivåer när det gäller den aktuella cancerrisken, tumörernas förmåga att infiltrera eller vävnadstyp.

– Eftersom olika riskfaktorer ger olika effekt när det gäller risk för utveckling av olika former av ovarialcancer stödjer resultaten uppfattningen att ovarialcancer inte bör betraktas som en sjukdom utan som en samling av olika avgränsade sjukdomar, som drabbar samma vävnad, säger Helena Schock.

Avhandlingen är publicerad digitalt

FAKTA
Helena Schock kommer från Tyskland. Hon har en examen i biomedicin och epidemiologi, och är doktorand vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.

Om disputationen: Fredagen den 22 maj försvarar Helena Schock, Institutionen för medicinsk biovetenskap, sin avhandling med titeln; Hormonnivåer under graviditet och senare risk för epitelial ovarial cancer hos modern. (Engelsk titel: Hormone Concentrations During Pregnancy and Maternal Risk of Epithelial Ovarian Cancer). Opponent: Associate professor Shelley Tworoger, Institutionen för epidemiologi, T.H Chan School of Public Health Harvard Medical School, Harvard, USA. Huvudhandledare: Eva Lundin. Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal E04, byggnad 6E.

Kontaktinformation
Helena Schock, Umeå universitet. Telefon: +49 176 982 794 10. E-post: helena.schock@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera