Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2015

Magnetkameraundersökning kan bli framtidens prostatacancertest

En metod där traditionella PSA-tester kombineras med magnetkameraundersökning av prostatan upptäcker betydligt fler cancerfall och ökar screeningens träffsäkerhet.

Detta visar en delstudie i världens största forskningsprojekt om prostatacancer. Nu ska metoden testas på 40 000 män i Göteborg.

Prostatacancer är den tredje vanligaste manliga cancerformen i Europa och orsakade under 2012 fler än 92 000 dödsfall.

I Sverige och i många andra länder testas män med så kallat PSA-prov för att upptäcka cancerformen. Men PSA-provet är ständigt ifrågasatt, både för att det ibland missar cancer och för att det ger falska positiva svar som leder till onödiga utredningar och behandlingar.

Detta är också anledningen till att Sverige idag inte har någon allmän rekommendation för screening med PSA i den manliga befolkningen.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu inom ett stort europeiskt forskningsprojekt testat en metod där PSA-provet kombineras med magnetkameraundersökning (MR). Studien, som genomförts på 384 svenska män och som redovisas i en ny avhandling, visar att metoden kan öka möjligheten att hitta den mer aggressiva formen av prostata cancer.

– Resultaten måste bekräftas i fortsatta studier, men vår pilotstudie visar att en kombination av PSA-test och MR leder till att färre behöver biopseras. Beroende på vilken PSA-gräns som används kan vi öka upptäckten av potentiellt aggressiv cancer, samtidigt som vi minskar upptäckten av lågrisktumörer vilka i de flesta fall inte har någon klinisk betydelse, säger doktoranden Anna Grenabo-Bergdahl vid Sahlgrenska akademin som tillsammans med professor Jonas Hugosson lett studien.

En annan fördel med MR är enligt forskarna att den underlättar att hitta det misstänkta området, så att en eventuell bekräftande biopsi kan göras med betydligt större precision.

– Detta minskar stressen för patienten och minskar risken att vi missar allvarliga cancertumörer, säger Anna Grenabo-Bergdahl.

Den svenska pilotstudien presenterades i slutet av mars vid European Association of Urologys konferens i Madrid, där den vann pris för bästa abstract.

Göteborgsforskarna förbereder nu en studie som ska involvera 40 000 patienter i Göteborgsområdet.
– Om vi ​​kan upprepa de goda resultaten från pilotstudien kan det leda till ett paradigmskifte för prostatascreening och i grunden förändra hur vi hanterar tidig upptäckt av prostatacancer, säger Anna Grenabo-Bergdahl.
Enligt Göteborgsforskarna finns det idag inte tillräcklig kunskap om huruvida MR är en kostnadseffektiv metod att använda vid rutinmässig screening.

– Det måste i så fall ställas i relation till kostnaderna för dagens överdiagnostik. Många äldre män som med diagnostiseras med prostatacancer efter PSA-prov bär på obetydliga tumörer, som aldrig kommer att utgöra något hot under mannens livstid. Denna överdiagnostik kostar samhället stora pengar och påverkar livskvaliteten för individen. Om MR kan bidra till att färre små och obetydliga tumörer upptäcks samtidigt som fler potentiellt aggressiva tumörer hittas, är mycket vunnet.

Avhandlingen Characteristics of screen-failures in prostate cancer screening försvarades den 17 april.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38003

Kontaktinformation
Anna Grenabo-Bergdahl, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 0731 425 899, anna.grenabo@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera