Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2015

Titthålsteknik bör ersätta öppenkirurgi i cancervård

En stor internationell studie visar att titthålskirurgi är lika effektivt och mer skonsamt alternativ till öppen kirurgi vid vid behandling av en av våra vanligaste cancerformer. Därför bör titthålskirurgi införas i både svensk och internationell cancervård.

Ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland män och kvinnor i västvärlden. Patienter med ändtarmscancer är idag hänvisade till ett omfattande öppet kirurgiskt ingrepp för att kunna bli botade, i vissa fall kombinerat med strålning och cytostatika. Men för patienten är det en omfattande operation med lång återhämtning.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i ett omfattande internationellt forskningsprojekt visa att det traditionella, öppna kirurgiska ingreppet med fördel skulle kunna ersättas av titthålskirurgi.

Projektet, som genomförts i samarbete mellan 30 sjukhus i åtta länder och där Östra sjukhuset som en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkluderat flest patienter, har tidigare visat att titthålskirurgi både ger mindre smärta och erbjuder snabbare återhämtning av tarmfunktionen, och därmed en tidigare återgång till normal kost (i motsats till att behöva dropp).

Nu visar uppföljningen av 1 044 patienter att metoden även är säker i det långa perspektivet: patienter som genomgått titthålskirurgi har inte någon ökad risk för återfall, och överlever i lika hög grad som de som genomgår den traditionella operationen.

Titthålskirurgi används redan vid behandling av bland annat tarmcancer. Men metoden har inte tidigare studerats för ändtarmscancer.

– Nu ser vi att titthålstekniken har både kortsiktiga fördelar för patienten som snabbare kan lämna sjuksängen och återgå till ett normalt liv, och är dessutom långsiktigt lika säker. Vår slutsats är därför att titthålstekniken bör införas även vid behandling av ändtarmscancer. Det kräver att svenska tarmkirurger tränas i titthålsteknik, något som till exempel Danmark och Storbritannien kommit långt med, säger professor Eva Haglind vid Sahlgrenska akademin, överläkare vid Östra sjukhuset som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medlem i det internationella projektets styrgrupp.

FAKTA
Den internationella studien leds från Free University i Amsterdam. Artikeln A randomized trial of laparoscopic versus open surgery for rectal cancer publiceras i New England Journal of Medicin den 2 april.

Länk till tidskriften: http://www.nejm.org/

OM ÄNDTARMSCANCER
Ändtarmscancer drabbar omkring 1 800 personer i Sverige varje år. Generellt har omkring 60 procent överlevt sjukdomen fem år efter diagnos. Bland de som opereras, och som kommit till utredning i ett tidigare skede, överlever omkring 80 procent. För en mindre grupp tros ändtarmscancer orsakas av ärftliga faktorer. Det anses också klarlagt att låg grad av fysisk aktivitet i vardagslivet medför en ökad risk.

Kontaktinformation
Eva Haglind, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0705 349088, eva.haglind@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera