Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2015

“Det är mycket sorterande!” – om leukemi

När en person insjuknar i leukemi beror det på att personens blodstamceller blivit muterade. De muterade blodstamcellerna delar sig snabbare än friska stamceller och det de producerar är cancerceller som inte har någon egentlig funktion. På så vis uppstår leukemi – cancer i blodet. Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker skilja de muterade stamcellerna från friska stamceller och hoppas på så sätt kunna förbättra diagnosen och behandlingen av myeloisk leukemi.

Göran Karlsson är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet. Han blev hösten 2014 tilldelad Ragnar Söderbergsstiftelsens pris i medicin på 8 miljoner kronor. Foto: Åsa Hansdotter

Vid behandling av leukemi med cellgifter slår man ut de cancerceller som den sjuka stamcellen producerar, men själva stamcellerna är svårare att rå på. De är mer motståndskraftiga och kan ofta överleva cellgifterna, vilket gör att patienten kan få återfall. För att bota svårbehandlad leukemi är det därför viktigt att så effektivt som möjligt slå ut dessa cancerstamceller.

– Vi försöker lokalisera de muterade stamcellerna vilket inte är helt lätt. Även om de skiljer sig i funktion så är de nämligen ganska lika – de är ungefär lika stora och har liknande proteiner på ytan, säger Göran Karlsson, forskare på Lunds universitet.

Vill identifiera flera kännetecken för olika stamcellspopulationer
Tillsammans med sin forskargrupp studerar Göran Karlsson istället den molekylära sammansättningen i stamceller från leukemipatienter eftersom insidan på cellerna är mer olika än utsidan. Genom att dela upp ett stort antal celler i grupper baserat på likheter och olikheter i molekylär sammansättning och sedan isolera varje grupp efter likheter på cellytan, hoppas man kunna identifiera flera kännetecken för olika stamcellspopulationer. Detta skulle göra det möjligt att separera de friska stamcellerna från de som genererar cancer och på så sätt identifiera vilka faktorer som är viktiga vid svårbehandlad leukemi. Främst gäller det sjukdomarna akut myeloisk leukemi, där mindre än 50 procent av patienterna överlever, och kronisk myeloisk leukemi där behandling effektivt kan hålla leukemin i schack men inte utrota leukemistamcellerna.

Hoppas kunna byta ut sjuka stamceller mot friska
Göran Karlsson gör även studier på navelsträngsblod där det finns friska stamceller som kan användas vid transplantation vid blodsjukdomar. Precis som att man vill kunna hitta de leukemiska stamcellerna och slå ut dem, vill man kunna identifiera friska stamceller i navelsträngsblodet för att kunna byta ut sjuka stamceller till friska på patienter med t ex leukemi. Men stamcellerna i en enhet navelsträngsblod räcker inte för behandling av vuxna – de är för få. Det bästa hade varit att de sattes på tillväxt i en cellodling för att på så sätt bli fler.

– Det här är en Holy Grale för stamcellsforskare världen över – att kunna reglera tillväxten av blodstamceller från navelsträngen. Som det är nu så förlorar stamcellerna sina egenskaper när de sätts i en odlingsskål.

Göran Karlsson hoppas hans forskning ska resultera i nya behandlingsmetoder som ska slå ut de leukemiska stamcellerna, vilket skulle göra det möjligt att bota även de patienter som drabbats av de svåraste formerna av leukemi.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 30 mars 2015. Artikeln är publicerad i Vetenskap & Hälsa, där mer information finns om ämnet.

Kontaktinformation
info@vetenskaphalsa.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera