Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2015

Vasaloppsåkare drabbas mer sällan av viss cancer

Personer som åker Vasaloppet löper en 30 procent lägre risk än andra att drabbas av vanliga cancersjukdomar som är kopplade till hälsa och livsstil. Dock visar studien också att risken för hudcancer är 40 procent högre hos Vasaloppsåkare.

Personer som åker vasaloppet tränar mer och har en mer hälsosam livsstil och löper en 30 procent lägre risk att få någon av de vanligaste cancerformerna som har med hälsa och livsstil att göra. Däremot minskar all sorts cancer endast med 6 procent, en minskning trots att risken för hudcancer ökar med 40 procent.

Detta är resultat från en studie som genomförts av forskare verksamma vid Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro (RCC). Studien bygger på nära 200 000 deltagare i Vasaloppet som jämförts med vanliga svenskar med samma kön, ålder och bostadsort. Forskarna har jämfört hur många som får cancer under en 20-årsperiod.

– Studien indikerar att en allmän rekommendation till befolkningen att vara mer fysiskt aktiv och leva hälsosamt inte skulle leda till en betydande minskning av den totala bördan av cancer i samhället eftersom cancer kan orsakas av många olika faktorer. Men många människor skulle kunna minska risken för att insjukna i några av de vanligaste cancerformerna genom sådan livsstil, säger Ulf Hållmarker, överläkare Mora lasarett och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare.

Ju snabbare skidåkarna var desto lägre var risken för cancer
– Den ökade risken för hudcancer kan förklaras av en ökad exponering för sol som kan vara förenat med en aktiv hälsosam livsstil.

De cancertyper som i studien kopplas till livsstil och som vasaloppsåkare mer sällan drabbas av är: tjocktarmscancer, njurcancer, livmodercancer, cancer i gallblåsa, bukspottkörtel och matstrupen. Därtill de som är kopplade till rökning: lungcancer, cancer i öron-näsa-hals området, matstrupen och urinblåsan.

Forskargruppen har haft tillgång till flera register: ett intressant material med 200 000 vasaloppsåkare, motionärer och tävlande, cancerregistret och ett bra kliniskt register i Swedeheart där huvuddelen av landets hjärtinfarkter finns och möjlighet att ta ut sjukdata som jämförelsematerial i svensk befolkning.

– En intressant fortsättning på denna forskning är att se om cancersjukdomens allvarlighetsgrad och dödlighet är annorlunda i den fysiskt aktiv gruppen jämfört med den vanliga befolkningen, säger Ulf Hållmarker.

FAKTA
Studien är gjord av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med
kollegor i Mora och Falun och publiceras i European Journal of Cancer: Hållmarker U. et al, Cancer incidence in participants in a long distance ski-race (Vasaloppet, Sweden, Compared to the background population, Eur J Cancer (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.12.009

Kontaktinformation
Ulf Hållmarker, tel: 070-3266 248, e-post: ulf.hallmarker@ltdalarna.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera