Artikel från Uppsala universitet
2 februari 2015

Nästan vart femte barn har en förälder med depressiva symtom

Depression drabbar både nyblivna mammor och pappor. Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet visar att depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet och hur man kommer överens med sin partner. Dessutom ökar depression risken för att föräldrarna separerar innan barnet fyllt åtta år.

– Vi är stolta och tacksamma att även pappor deltog, då huvuddelen av forskning om tidigt föräldraskap endast inkluderar mammor, säger Birgitta Kerstis, doktorand vid Centrum för klinisk forskning, Västerås och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

I studierna skattar 15-18 procent av mammorna och 5-9 procent av papporna depressiva symtom under barnets första sex månader. Det innebär att nästan vart femte barn åtminstone har en förälder med depressiva symtom. Annan forskning visar att depressiva symtom hos föräldrar ökar risken för att små barns tidiga utveckling påverkas negativt. Detta är särskilt ogynnsamt eftersom all senare utveckling bygger på den tidiga utvecklingen.

Resultaten i avhandlingen visar samband mellan depressiva symtom och föräldrars oenighet i relationen. Föräldrar med depressiva symtom upplever mer oenighet än föräldrar utan depressiva symtom samt skattar sämre anknytning till barnet. Dessutom finns samband mellan depressiva symtom tre månader efter barnets födelse och risk för föräldraseparation under barnets första åtta år.

– Att undvika att föräldrarna separerar är ibland ofrånkomligt. Tidigare forskning beskriver att barnets hälsa är bättre när det har en relation till båda föräldrarna, vilket ibland försvåras vid separation. Min övertygelse är att de flesta föräldrar önskar hålla ihop, säger Birgitta Kerstis.

– Socialstyrelsen rekommenderar idag screening av depressiva symtom för mammor 6-8 veckor efter förlossningen, vilket utförs på många barnavårdcentraler. Nu är det dags att börja screena pappor också. Detta för att kunna hjälpa både mammor och pappor med depressiva symtom, säger Birgitta Kerstis.

– Att screena både mammor och pappor är betydelsefullt för hela familjens välmående eftersom depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet, enighet i förhållandet samt risken för separation, säger Birgitta Kerstis.

FAKTA
Avhandlingen ’Depressive Symptoms among Mothers and Fathers in Early
Parenthood
’ baseras på information om föräldrar i Västmanland och
Uppsala, vilken spänner från första levnadsveckan till 8 års ålder. Avhandlingen försvaras den 6 februari på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Läs hela avhandlingen i fulltext.

Kontaktinformation
Birgitta Kerstis, tel: 021-17 41 02 e-post: birgitta.kerstis@ltv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera