Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2014

Lovande steg mot kombinationsbehandling av svår barncancerform

Så kallad anaplastiskt lymfom kinas (ALK) har identifierats som en av de drivande processerna bakom neuroblastom – en allvarlig cancerform som står för omkring 15 procent av alla cancerdödsfall hos barn. I en studie som publiceras i Science Signaling visar forskare vid Sahlgrenska akademin hur ALK kan bli måltavla för framtida behandlingar.

Flera läkemedel har utvecklats som kan hämma ALK i olika cancerformer. Dessa läkemedel betraktas som viktiga genombrott, men de har visat sig ha dålig effekt vid behandling av neuroblastom hos barn. Vissa läkemedel har också visat sig orsaka resistens vilket gör att patienter med till exempel lungcancer återfått sjukdomen efter ungefär två års behandling.

Behovet av nya behandlingsstrategier är därför stort. Forskarna Bengt Hallberg och Ruth Palmer vid Sahlgrenska akademin har tillsammans med kollegor vid bland annat Umeå universitet och Harvard University identifierat en behandlingskombination som lovar goda resultat för framtiden.

I fokus står en tumörgen kallad MYCN, som i samverkan med ALK kan få celler att dela sig snabbare och på så sätt initiera en cancersjukdom. Göteborgsforskarna har i tidigare studier visat att ALK reglerar ett särskilt protein, ERK5, för att styra hur tumörgenen MYCN uttrycks.

I sin nya studie, som publiceras i Science Signaling, visar forskarna hur denna styrning mekaniskt går till. Forskarna visar dessutom att en kombinationsbehandling med läkemedel som hämmar både ALK och proteinet ERK5 kan bromsa neuroblastomtillväxten i olika modellsystem.

– Upptäckten ger helt nya angreppssätt, där en kombinationsbehandling av både ALK- och ERK5-hämmare får en synergistisk effekt och minskar uttrycket av tumörgenen MYCN, säger forskaren Bengt Hallberg vid Sahlgrenska akademin som lett studien.

Förutom att öppna en ny väg för framtida behandlingar av barn med neuroblastom, och patienter andra tumörer som överuttrycker ALK och MYCN, kan rönen enligt Bengt Hallberg redan idag komma lungcancerpatienter tillgodo.

Artikeln The kinase ALK stimulates the kinase ERK5 to promote the expression of the oncogene MYCN in neuroblastoma publicerades online i Science Signaling den 28 oktober. Artikeln uppmärksammas också i tidskriftens ledarartikel.

Länk till artikel: http://stke.sciencemag.org/content/7/349/ra102.abstract

Länk till ”perspective”-artikel: http://stke.sciencemag.org/content/sigtrans/7/349/pe27.full.pdf

Länk till editorial: http://stke.sciencemag.org/content/sigtrans/7/349/eg4.full.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera