Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2014

Kombination kan stoppa spridning av hudcancer

Frågan om hur man ska stoppa utveckling och spridning av den mycket aggressiva hudcancertypen malignt melanom fortsätter att orsaka huvudbry. Ny grundforskning visar på möjligheter för en kombinationsbehandling.

Vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö på Lunds universitet har doktoranden Rickard Linnskog fördjupat sig i hur man kan motverka spridning och metastaser av den ökända hudcancertypen malignt melanom.

Hans avhandling bygger vidare på forskargruppens tidigare rön kring proteinet Wnt-5a som av allt att döma har en viktig roll vid utveckling av både malignt melanom och bröstcancer. Proteinet har dock olika verkan beroende på sjukdom:

– Wnt5a främjar tumörens spridning vid malignt melanom. En hög produktion är i detta fall därför negativt. Vid de bröstcancertyper som undersökts så har Wnt-5a istället en hämmande verkan på spridningen, förklarar Rickard Linnskog.

Kombination angriper från två håll
Nu hoppas han och forskarkollegerna att en kombinationsbehandling som stoppar spridningen av malignt melanom på sikt kan bli verklighet.

– Kombinationsbehandlingen innebär att vi angriper Wnt-5a från två håll. Dels motverkar vi funktionen, de egenskaper som gynnar spridningen av cancern. Dels motverkar vi produktionen, alltså bildandet av nytt Wnt-5a, fortsätter Rickard Linnskog.

Kombinationen består av en särskilt utvecklad peptid med namnet Box-5 och neutraliserande antikroppar riktade mot ett kroppseget protein med beteckningen IL-6.

Box-5 efterliknar Wnt-5a, men har modifierats med målet att motverka Wnt-5a:s förmåga att främja spridningen av malignt melanom.

Funkar att framställa i större skala
IL-6 är ett protein som under normala förhållanden främst uttrycks av bl.a. immunceller, men som även kan börja produceras av de celler som ger upphov till malignt melanom. Där kan IL-6 även öka cellernas produktion av Wnt-5a, visar forskargruppens resultat.

– Både Box-5 och neutraliserande IL-6 antikroppar är relativt enkla och billiga att framställa i större skala. Genom att arbeta med mindre doser av två komponenter istället för större dos av ett enskilt preparat ökar potentialen att träffa rätt i behandlingen och undvika biverkningar, säger Rickard Linnskog.

De inledande resultaten är lovande, men fortfarande återstår en hel del arbete. Nästa steg är att sätta upp studier med Box-5 och neutraliserande antikroppar mot IL-6 på försöksdjur. Därefter krävs kliniska prövningar innan en behandling eventuellt kan bli verklighet.

Rickard Linnskog är doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet. Den 10 oktober 2014 försvarar han avhandlingen ”Inhibition of WNT5A Signaling and Function in Malignant Melanoma”.

FAKTA
Om malignt melanom
Hudcancerformen malignt melanom är på stark frammarsch och varje år drabbas omkring 200 000 människor i världen av sjukdomen. Upptäcks tumören tidigt kan den oftast enkelt avlägsnas och patienten överlever i de flesta fall. Tillåts tumören att växa blir den mycket aggressiv och sprider sig till olika delar av kroppen. Dessa patienter överlever i snitt bara 6-9 månader.
Oklok solexponering och känsliga hudtyper medför ökad risk för malignt melanom.
I nuläget finns ingen väl fungerande behandling mot malignt melanom som spridit sig i kroppen.

Text: Björn Martinsson

Artikeln är publicerad på medicinska fakulteten, Lunds universitet

Kontaktinformation
Björn Martinsson, Lunds universitet, e-post bjorn.martinsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera