Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2014

Kvinnor i utdragen förlossning underbehandlas

Var fjortonde kvinna med en utdragen förlossning behandlas inte med värkstimulerade dropp. Samtidigt används behandlingen vid var tredje normal förlossning där tecken på en långvarig förlossning saknas. En studie från Mittuniversitetet visar skillnader i behandling och diagnostisering av utdragna förlossningar.

Studien bland drygt 800 kvinnor i Mellansverige visar att upptill var femte kvinna har upplevt en förlossning som kan diagnostiseras som utdragen.

– Vi ser att diagnossättning av utdragen förlossning varierar inom förlossningsvården och att det finns behov av större klinisk kunskap för att identifiera och klassificera en förlängd förlossning, säger Astrid Nystedt, docent i omvårdnad.

Resultaten av studien visar att sju procent av kvinnorna med en konstaterat långvarig och utdragen förlossning inte alls behandlades med värkstimulerande dropp, oxytocin. Däremot visar resultaten att ungefär var tredje kvinna med en normal förlossning fått oxytocin, trots att tecken saknades på en utdragen förlossning.

– Paradoxen att friska kvinnor med en normal förlossning fick behandling samtidigt som kvinnor med en faktisk långvarig förlossning inte behandlades kan ses som en olämplig användning av oxytocin. Den riskerar att orsaka onödigt lidande och komplikationer i båda grupperna, säger Astrid Nystedt.

Olämplig användning av oxytocin i förlossningsvården är studerat i liten omfattning. De flesta förlossningsavdelningar har riktlinjer för användning av oxytocin, men färre har riktlinjer för att kunna identifiera en utdragen förlossning. En utdragen förlossning är ett komplicerat tillstånd som kan ha negativ inverkan både för utgången av förlossningen och för kvinnors erfarenheter av förlossningen.

– Det finns ett behov av samförstånd i klassificering och behandling av utdragen förlossning. En noggrann hantering är avgörande för att bevara normala födslar och undvika felaktiga behandlingar och interventioner, säger Astrid Nystedt.

Här hittar du hela studien, publicerad i BMC Pregnancy and Childbirth.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera