Artikel från Linköpings universitet
29 juli 2014

Kvinnor över 80 får hormonbehandling

Hormonbehandling för övergångsbesvär ges i regel direkt efter menopausen, men en studie vid Linköpings universitet visar att även kvinnor som är 80 år och äldre får behandling.

Efter rapporter från USA i början av 2000-talet om ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och bröstcancer minskade hormonbehandling för övergångsbesvär  dramatiskt. Sedan dess rekommenderas behandling enbart för svåra besvär med så låg dos som möjligt och under en begränsad period direkt efter menopausen, när menstruationen har upphört.

En aktuell studie av forskare vid Linköpings universitet visar att rekommendationerna inte alltid följs. Det förekommer att även kvinnor över 80 år ordineras och använder hormonbehandling.

– Det var oväntat att kvinnor 30 år efter menopausen fortfarande behandlas för övergångsbesvär, även om vi av erfarenhet vet att även äldre kvinnor kan känna av besvären, säger Mats Hammar som är professor i gynekologi och har lett studien.

Den är en av flera studier som görs i samarbete med stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI och undersöker hur hormonbehandling används i olika åldersgrupper i Sverige sedan föreskrifterna stramades upp.

Studierna bygger på data från en rad nationella register, bland annat uppgifter i läkemedelsregistret om recept på hormonbehandling som hämtades ut mellan 2005 och 2011 av kvinnor över 40 år. I åldersgruppen 80 år och äldre, som ingår i en första delstudie, hämtade under dessa fem år omkring 3000 kvinnor ut recept på medelstark hormonbehandling.

– Vi vet att behandlingen oftast ordinerats av gynekologer och allmänläkare, men vi känner inte till kvinnornas symtom eftersom de inte framgår av läkemedelsregistret, konstaterar Mats Hammar.

Han tillägger att det troligen oftast inte rör sig om förebyggande behandling mot till exempel benskörhet utan om behandling av klassiska övergångsbesvär. Det är besvär som ofta beskrivs som kortvariga, men den aktuella studien visar, liksom en tidigare LiU-studie bland 85-åriga kvinnor, att besvären kan vara mycket långvariga hos en del kvinnor och kräva aktiv behandling.

Av studien framgår också att ungefär var sjätte kvinna i samma åldersgrupp hade ordinerats lokal behandling med östrogen för slemhinnebesvär i slidan och urinblåsan.

– Det är en behandling i princip helt utan biverkningar och som rekommenderas för äldre kvinnor, säger Mats Hammar.

Studien publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, den 23 juli 2014.

Artikel: Use of hormone therapy in Swedish women aged 80 years or older av Lotta Järvstråt, Anna-Clara Spetz Holm, Lotta Lindh-Åstrand, Mikael Hoffman, Mats Fredrikson och Mats Hammar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera