Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2014

Ny möjlig kombinationsbehandling mot cancer

Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat en ny cancerbehandling som visat sig effektiv på möss. Bakom behandlingen, som presenteras i ansedda tidskriften PNAS, ligger nya upptäckter om egenskaperna hos den kända cancergenen MYC.

Amerikanska forskare utvecklade för några år sedan en molekyl kallad JQ1, som genom att stänga av den kända cancergenen MYC hade förmågan att få cancerceller att sluta dela sig.

Upptäckten betecknades som ett viktigt genombrott. Problemet var att JQ1 inte fungerade optimalt i djurförsök, vilket gjort att behandlingen inte har kunnat testas på cancerpatienter.

Docent Jonas Nilsson och hans forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu via ett kanadensiskt samarbete tagit fram en ny molekyl kallad RVX2135, som testats på möss med MYC-driven lymfkörtelcancer.

Studien, som publiceras i ansedda tidskriften PNAS, visar att den nya molekylen både får odlade cancerceller att sluta dela sig och tumörer att dö, vilket ledde till att mössen överlevde sin cancersjukdom längre.

– Vår hypotes var att den nya molekylen kunde stänga av MYC-genen. Men överraskande nog visar våra fördjupade studier att vare sig JQ1-molekylen eller RVX2135-molekylen har den förmågan. Det visar att verkningsmekanismen sannolikt inte är så enkel som man tidigare trott, säger Jonas Nilsson, forskningsledare vid Sahlgrenska Cancer Center.

Göteborgsforskarna upptäckte också att RVX2135-molekylen aktiverar samma gener som aktiveras av så kallade HDAC-hämmare, vilka redan idag används i cancerläkemedel. Forskarna testade då HDAC-hämmare tillsammans med de aktuella molekylerna – en kombination som visade sig förlänga överlevnaden hos möss med lymfkörtelcancer.

– Genom att ge mössen RVX2135 kunde vi dessutom reducera dosen av HDAC-hämmare, och på så sätt minska biverkningarna. Vi ser detta som ett genombrott i den fortsatta kliniska utvecklingen av den här typen av behandlingar, säger Jonas Nilsson.

Tillsammans med kirurger och onkologer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Jonas Nilsson nu startat Sahlgrenska Translational Melanoma Group, som ska undersöka om behandlingen även kan fungera mot malignt melanom.

– Det blir en utmaning, men vi anser att det finns goda förutsättningar för att det ska fungera, säger Jonas Nilsson.

Artikeln BET and HDAC inhibitors induce similar genes and biological effects and synergize to kill in Myc-induced murine lymphoma publiceras online i Proceedings of the National Academy of Sciences den 16 juni.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera