Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2014

Välfungerande familj skyddar mot psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom

God familjefunktion är en tydlig skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i norra Ryssland. Det konstaterar Anna Zashikhina i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

I sitt avhandlingsarbete har Anna Zashikhina studerat psykiskt välbefinnande kopplat till familjens funktion hos ungdomar med kroniska sjukdomar, som diabetes, astma, och epilepsi, i norra Ryssland.

Avhandlingen visar bland annat att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa, framför allt hos ungdomar som har astma eller epilepsi. Signifikanta riskfaktorer som kunde kopplas till sämre psykiskt välmående hos dessa ungdomar var bland annat familjer med en ensamstående förälder, om barnets sjukdomssymtom var svårkontrollerade, samt traumatiska förändringar i familjebilden, som att föräldrarna separerar eller att en förälder avlider.

Genom att använda familjeorienterade, kognitiva och psykodynamiska terapier och undervisning i olika former anser Anna Zashikhina att det är möjligt att framgångsrikt hjälpa barn och ungdomar med kroniska sjukdomar att bibehålla och förbättra god psykisk hälsa. Andra viktiga områden för förbättring av vården av dessa barn och ungdomar är att bygga upp team som arbetar interprofessionellt, samt vårdformer som kan ge medicinskt, socialt och psykologiskt stöd både till barnen och deras familjer.

– Avhandlingen visar tydligt att en välfungerande familj är en viktig skyddande faktor när det handlar om psykiskt välmående bland kroniskt sjuka barn och ungdomar. Även om vi gör vissa generaliseringar ger studieresultaten inblick i den psykiska hälsan hos barn med kroniska sjukdomar i den här typen av länder, som har viss politisk-ekonomisk instabilitet. Resultaten ger möjlighet till bättre och mer fokuserade psykosociala insatser när det gäller barn och ungdomar med kronisk sjukdom, säger Anna Zashikhina

Fredagen den 21 mars försvarar Anna Zashikhina, institutionen för klinisk vetenskap, sin avhandling med titeln: Kronisk somatisk sjukdom hos ungdomar: Psykisk hälsa, familjefunktion, självkänsla och livskvalitet. (Engelsk titel: Juvenile chronic physical illness in Northern Russia. Studies on mental health, health-related quality of life, and family functioning).

Opponent: Marianne Cederblad, professor emeritus, barn -och ungdomspsykiatri, Lunds Universitet.

Huvudhandledare: Bruno Hägglöf.

Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Sal A NUS, Psykiatriska kliniken, By 23, plan 0.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera