Artikel från Göteborgs universitet
14 februari 2014

Bara svenska föräldrar behöver betala för hemförlossning

I Danmark väljer två av hundra gravida kvinnor att föda i hemmet – i Sverige bara en av tusen. Sverige är också det enda landet i Norden där en hemförlossning måste bekostas av föräldrarna själva. Det visar en kartläggning som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

I Danmark väljer två procent av alla gravida en planerad förlossning i hemmet, i Norge och på Island är andelen ungefär en procent. Men i Sverige är det bara en av tusen förlossningar som sker planerat i hemmet.

Riktlinjerna för och organisationen kring hemförlossningar skiljer sig också avsevärt inom Norden, trots att länderna liknar varandra i övrigt när det gäller befolkning och en huvudsakligen skattefinansierad hälso- och sjukvård.

Forskare vid Sahlgrenska akademin som studerat hemförlossningar i Sverige, Norge, Danmark och Island kan bland annat visa att

• I Danmark, Norge och Island ingår hemförlossning som en del i vårdorganisationen och finansieras via skattesystemet. I Sverige bekostas en planerad hemförlossning av föräldrarna själva. Undantaget är Stockholms läns landsting som enligt lokala riktlinjer ersätter barnmorskan förutsatt att vissa kriterier uppfylls.

• I Danmark finns möjlighet att ringa till förlossningsavdelningen och boka en barnmorska till den planerade hemförlossningen, eller begära att en barnmorska kommer till hemmet när förlossningen startat. I Sverige måste föräldrar kontakta en barnmorska privat.

• I Danmark, Norge och Island finns nationella riktlinjer som anger vilka kriterier som bör uppfyllas för att förlossningen ska ske i hemmet. I Sverige saknas sådana riktlinjer, även här med undantag för Stockholms läns landsting.

– Sammanfattningsvis ger de övriga nordiska länderna fler alternativ för kvinnor som inte vill föda på sjukhus. De kan välja att föda i hemmet, på mindre fristående födelsehus eller sjukhusbelägna enheter som leds av barnmorskor. Svensk forskning har tidigare föreslagit att varje svenskt sjukhus bör ha en Alternative Birth Center-enhet, men detta saknas helt i Sverige liksom möjligheten att få en barnmorska till hemmet vid en planerad hemförlossning, säger forskaren Helena Lindgren som lett studien.

Den forskning som gjorts på området har inte funnit några skäl att avråda friska kvinnor i höginkomstländer från en planerad hemförlossning, förutsatt att kvinnan fött barn tidigare, har en normal graviditet och förväntas ha en normal förlossning.

När det gäller förstföderskor är forskningsresultaten mer motsägelsefulla, bland annat visade en brittisk studie från 2011 att förstföderskors barn har en ökad risk för negativa utfall vid förlossning i hemmet jämfört med på sjukhus.

– Kvinnor som vill föda barn i hemmet motiverar ofta detta med att det känns tryggt att inte behöva åka iväg under värkarbetet, och med att de gärna vill veta vem som kommer att vara med vid förlossningen. Vid en hemförlossning har barnmorskan dessutom bara ansvar för just den kvinnan, medan man på sjukhus kan ansvara för flera samtidiga förlossningar, säger Helena Lindgren.

Det pågående forskningsprojektet Nordic Homebirth, där forskare från de fyra olika länderna ingår, gör just avslutat en datainsamling över alla planerade hemförlossningar.

Materialet kommer nu analyseras med fokus på att jämföra det medicinska utfallet vid planerade hemförlossningar med utfallet hos friska kvinnor som fött på sjukhus samt att undersöka förekomsten av överflyttningar till sjukhus vid planerad hemförlossning.

Artikeln Praxis and guidelines for planned homebirths in the Nordic countries – An overview publiceras i Sexual & Reproductive Healthcare i mars.

Länk till artikel

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera