Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2013

Äldre förstföderskor löper risk redan före 35 års ålder

Forskning från Karolinska Institutet visar att riskerna med att föda sitt första barn senare i livet ökar redan för mammor i åldergruppen 30-34 år. Tidigare har kvinnor räknats som äldre förstföderskor från 35 år och uppåt. Resultaten som bygger på registerdata från norska och svenska förstföderskor presenteras i den vetenskapliga tidskriften Obstetrics and Gynecology.

Kvinnor i världens rikare länder föder barn allt senare i livet. I och med detta ökar också riskerna för tidig födsel, tillväxthämning hos barnet och dödföddhet, jämfört med om kvinnorna valt att föda barn i yngre åldrar. I den nu publicerade studien har forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Bergen tittat på data från cirka en miljon förstföderskor från Sverige och Norge. Allvarliga graviditetsutfall hos förstföderskor över 30 år har jämförts med dem hos 25 till 29-åringar.

Resultaten visar att redan när mamman är 30-34 år ökar risken mycket för en för tidig födsel (graviditetsvecka 22-31) och dödföddhet. Tidigare har förstföderskor i denna ålderskategori normalt inte räknats som en riskgrupp. Andra faktorer som påtagligt ökade risken för allvarliga graviditetsutfall var rökning och övervikt eller fetma. Först i åldersintervallet 35-39 år var riskerna för tidig födsel, dödföddhet och neonatal dödlighet jämförbara med riskerna för dessa livsstilsfaktorer.

– Vi blev förvånade att risken för vissa utfall ökade så pass tidigt. För den enskilda kvinnan är risken fortfarande liten, men för samhället i stort blir det ändå många ”onödiga” komplikationer eftersom så många kvinnor föder barn i åldrarna strax efter 30. Det vore därför bra att informera både kvinnor och män redan i skolan om hur viktigt åldern är för barnafödandet, säger Ulla Waldenström, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Forskargruppen kommer nu att gå vidare och titta på vad det innebär att vara äldre när man föder andra eller tredje barnet. Den mesta forskningen som finns är om äldre förstföderskor. Det är ett register som bygger på 2,2 miljoner kvinnor som nu ska analyseras. Studien har finansierats av Vetenskapsrådet och Stockholms läns landsting.

FAKTA
Publikation: “Adverse Pregnancy Outcomes Related to Advanced Maternal Age Compared With Smoking and Being Overweight”, Ulla Waldenström, Vigdis Aasheim, Anne Britt Vika Nilsen, Svein Rasmussen, Hans Järnbert Pettersson, Erica Shytt, Obstetrics and Gynecology, online 9 december 2013.

Tidskriftens webbplats
Referenslänk: Läs även en ny doktorsavhandling på temat

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera