Artikel från Göteborgs universitet
8 oktober 2013

Hormoner i immunsystemet styr också läkemedels effekter på aptit

Hormonerna interleukin 1 och interleukin 6 är viktiga för vårt immunsystem – men de hjälper också läkemedel att minska vår aptit och vikt. Det visar en internationell forskargrupp under ledning av forskare vid Sahlgrenska akademin i en ny studie. Upptäckten kan i förlängningen leda till nya sätt att behandla fetma.

Göteborgsstudien ger en djupare förståelse för hur en ny typ av läkemedel mot typ 2 diabetes fungerar i hjärnan.

Dessa läkemedel, härmar ett hormon, kallat GLP-1, som stimulerar insulinproduktionen.

– Det har varit känt i många år att substanser som liknar GLP-1 kan minska vår aptit och att patienter som tar dessa läkemedel i genomsnitt går ner tre kilo i kroppsvikt. Just nu görs faktiskt kliniska försök som undersöker om läkemedlen också kan användas mot fetma för personer som inte har diabetes, säger Karolina Skibicka, docent vid Sahlgrenska akademin och huvudförfattare till den nya studien.

Studien visar att de läkemedel som härmar GLP-1 stimulerar produktionen av de två hormonerna interleukin 1 och interleukin 6, som båda har viktiga uppgifter inom immunsystemet.

Produktionen av interleukin 1 och interleukin 6 ökar i områden i hjärnan som är viktiga för aptiten och kroppsvikten.

– Dessa två ämnen är nyckeln till de positiva effekterna av GLP – 1, eftersom GLP-1 inte längre kan undertrycka aptit eller kroppsvikt om interleukin 1 och interleukin 6 blockeras, säger professor John-Olov Jansson, som också är en av forskningsledarna bakom studien.

– Substanser som härmar GLP-1 finns i vanliga diabetesläkemedel som Byetta och Victoza, och det är glädjande att detta kan öka förståelsen för hur dessa läkemedel kan påverka hjärnan. Även om dessa läkemedel har funnits på marknaden i snart tio år har mekanismerna i hjärnan till stora delar varit okända, säger Karolina Skibicka.

Forskningen är grundläggande, och studierna har gjorts på råttor och möss. Upptäckten att hormonerna interleukin 1 och 6 även hjälper läkemedel att  styra aptit och kroppsvikt kan i förlängningen leda till nya strategier och läkemedel för behandling av fetma.

Länk till artikeln i PNAS: “Glucagon-like peptide 1 receptor induced suppression of food intake, and body weight is mediated by central IL-1 and IL-6” .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera