Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2013

Var tredje barnmorska visar tecken på utbrändhet

Hög arbetsbelastning är en av orsakerna bakom att var tredje barnmorska i Sverige visar tecken på utbrändhet. En lika stor andel har också övervägt att lämna yrket.

Barnmorskor yngre än 40 år och med en arbetslivserfarenhet kortare än tio år visar i högre grad tecken på utbrändhet än äldre barnmorskor med längre tid i yrket. Det visar en enkätundersökning bland landets barnmorskor som genomförts vid Mittuniversitetet.

– För nyligen utbildade barnmorskor kan steget ut på arbetsmarknaden vara en utmaning. Utbildningen står för en vård som utgår från individens behov medan verkligheten i förlossningsvården är betydligt mer teknisk och drivs av andra faktorer, exempelvis ekonomiska, säger Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet.

Hög arbetsrelaterad stress, underbemanning och brist på resurser angavs som de främsta skälen bakom tecknen på utbrändhet. Skiftarbete och att arbeta på förlossningsavdelningar på sjukhus, snarare än som barnmorska i primärvården, var också riskfaktorer för utbrändhet.

– Undersökningen visar att en tredjedel har övervägt att lämna yrket. Även där anges en hög arbetsrelaterad stress, underbemanning och resursbrist som de främsta anledningarna. Men också konflikter med chefer och kollegor är en framträdande faktor, säger Ingegerd Hildingsson.

Svenska förlossningsavdelningar har gått igenom strukturella förändringar de senaste åren. Frustration över arbetssituationen uppstår lätt när barnmorskor tvingas ta hand om flera patienter samtidigt. Forskning stödjer att en närvarande barnmorska hos den födande kvinnan minskar risk för komplikationer som blödningar, bristningar, utdraget förlopp, sugklocka och kejsarsnitt. Tidigare forskning visar också att kontinuitet i förlossningsvården uppskattas av både personal och patienter samt bidrar till en mer positiv förlossningsupplevelse.

– Det är viktigt att barnmorskornas arbetssituation och välbefinnande uppmärksammas så att vården kan behålla kompetent, välmående och motiverad personal, säger Ingegerd Hildingsson.
Undersökningen har genomförts i samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet där 1 000 slumpmässigt utvalda barnmorskor har tillfrågats i en nationell enkät. Svarsfrekvensen var 48 procent.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera