Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2013

Bättre överlevnad i matstrupscancer om få kirurger gör fler operationer

Patienter som opereras för matstrupscancer har betydligt större chans till överlevnad på lång sikt om operationen genomförs av en kirurg som ofta gör det aktuella ingreppet. Det visar en ny stor studie som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Oncology. Enligt forskarna talar resultaten för dessa komplicerade ingrepp bör koncentreras – eller centraliseras – till färre kirurger.

Kirurgi är den mest etablerade botande behandlingen av matstrupscancer, men operationen är mycket omfattande och trots operation lever enbart var tredje patient fem år efter behandlingen. Syftet med den aktuella studien var att kartlägga sambandet mellan både sjukhus- och kirurgvolym och överlevnad på lång sikt hos patienter som genomgått matstrupscancerkirurgi.

Tidigare studier har visat att både kirurgens och sjukhuset årliga volym av operationen påverkar överlevnaden på kort sikt (1-3 månader efter operationen), men det är få patienter som avlider så snart efter operationen. De få studier som undersökt operationsvolym i relation till långtidsöverlevnad har visat motsägelsefulla resultat och ofta saknat information om viktiga prognostiska faktorer, som exempelvis tumörstadium.

Studien som nu publiceras i Journal of Clinical Oncology är den mest kompletta i sitt slag i ämnet. Den inkluderade alla 1335 patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige mellan 1987-2005 med uppföljning till januari 2011. Överlevandsanalys användes för att studera effekten av årlig sjukhusvolym, årlig kirurgvolym och kirurgens erfarenhet av ingreppet mätt som kumulativ kirurgvolym på överlevnad efter matstrupscancerkirurgi. Analyserna justerades för alla etablerade prognostiska faktorer.

Studiens huvudresultat var att patienter som opererades av kirurger med både hög årlig och total operationsvolym hade 22 procent lägre dödlighet på lång sikt jämfört med patienter som opererades av kirurger med låg årlig respektive total operationsvolym. Däremot hade sjukhusens årliga volym ingen oberoende betydelse för överlevnaden på lång sikt. Forskarna drar därför slutsatsen att matstrupscancerkirurgi bör koncentreras till färre kirurger, som ges möjlighet att upprätthålla en hög årlig operationsvolym av detta omfattande och komplikationsfyllda ingrepp.

Publikation: ”Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study”, Maryam Derogar, Omid Sadr-Azodi, Asif Johar, Pernilla Lagergren, Jesper Lagergren, Journal of Clinical Oncology, online early release 7 Januari 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera