Artikel från Linköpings universitet
18 december 2012

Kolesterol hejdar celldöd – har det betydelse för cancer?

I människokroppen nybildas tusen miljarder nya celler varje dygn. Om inte lika många dör rubbas balansen vilket leder till svåra sjukdomar, däribland cancer och Alzheimers. Fritt kolesterol har en nyckelroll, visar forskning vid Linköpings universitet.

Lysosomen, en beståndsdel i cellen med uppgift att ta omhand och återvinna uttjänta proteiner, har också som uppgift att signalera för programmerad celldöd, apoptos.

I varje cell finns ett hundratal lysosomer paketerade i höljen – membran – som till viss del består av kolesterol, ett ämne som transporteras i blodet och associeras med åderförfettning.Celldöden sätter igång när membranen går sönder och en sorts enzymer, så kallade katepsiner, läcker ut i cellen.

– När vi studerade flera olika faktorer som skulle kunna påverka händelseförloppet kunde vi konstatera att kolesterol hade en viktig roll, säger Hanna Appelqvist, nybliven doktor i experimentell patologi vid Linköpings universitet.

Tillsammans med forskaren Katarina Kågedal publicerar hon sina resultat i den högt rankade tidskriften PLoS One. Artikeln ingår också i Hanna Appelqvists doktorsavhandling.
– Vår hypotes var att kolesterol skulle skada cellerna, men i stället fick vi se att det tvärtom skyddade mot celldöd, säger Katarina Kågedal.

Resultaten av deras laboratoriestudier visar att hög halt av kolesterol stabiliserar lysosomens membran och därmed skyddar cellen från död. Cancerceller är generellt motståndskraftiga mot celldöd och har visat sig ha en störd reglering av kolesterol. En förändring av lysosomens kolesterolinnehåll kan möjligen bidra till cancercellernas resistens mot behandling.

Att påverka mängden kolesterol i lysosomerna skulle kunna vara en möjlig strategi för nya läkemedel mot cancer.
Försöken är utförda på odlade mänskliga bindvävsceller som behandlas med substanser som sänker respektive höjer innehållet av kolesterol. När forskarna förändrat innehållet exponerades cellerna för ett toxiskt ämne som sätter igång celldöd. Med mikroskopi och biokemiska metoder studerade de vad som sker i processen.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikel: Sensitivity to lysosome-dependent cell death is directly regulated by lysosomal cholesterol content av H Appelqvist, L Sandin, K Björnström, P Saftig, B Garner, K Öllinger och K Kågedal. PLoS ONE 7(11): e50262. doi:10.1371/journal.pone.0050262
Kontakt:
Hanna Appelqvist +46 (0)10 1031500, +46 (0)70 2605922, hanna.appelqvist@liu.se
Katarina Kågedal +46 (0)10 1031525, +46 (0)73 9801896, katarina.kagedal@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera