Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2012

Nytt test hittar skadliga cellförändringar hos gravida

Fyra procent av alla gravida kvinnor får cellförändringar som kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer – men i en tredjedel av fallen går förändringen tillbaka när de fött barn. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som utvärderat ett test för att urskilja vilka kvinnor som verkligen behöver behandling.

För att upptäcka livmoderhalscancer undersöks som rutin alla cellförändringar hos kvinnor med hjälp av mikroskoperingsundersökning, så kallad kolposkopi, samt eventuellt vävnadsprover från livmodertappen. Men hos gravida är det svårt att skilja skadliga cellförändringar från normala förändringar kopplade till graviditeten, dessutom kan ingrepp för att avlägsna cellförändringarna under graviditet leda till blödningar och för tidig födsel.

Doktoranden Cecilia Kärrberg har i sin avhandling utvärderat två tester som med högre precision skulle kunna skilja ut de kvinnor som verkligen måste utredas under graviditeten, och vilka som kan vänta med utredning till efter förlossningen. Cecilia Kärrberg har dessutom utvecklat ett system som underlättar bedömningen av livmodertappen hos gravida med cellförändringar, så att vävnadsprov i vissa fall inte behöver utföras.

Avhandlingen visar också att livmoderhalscancer kan utvecklas trots att cellprov tagits tidigare.

– Gravida som inte tagit ett cellprov inom de senaste 2,5 åren bör därför att ta ett nytt cellprov i början av graviditeten, säger Cecilia Kärrberg.

Avhandlingen visar att även om livmoderhalscancer drabbar relativt få gravida kvinnor, är det efter bröstcancer den mest vanliga cancerformen bland gravida. En studie i Västra Götaland och norra Halland under åren 1993 till 2008 upptäckte 15,6 fall av livmoderhalscancer per 100 000 förlossningar.

– Antalet fall livmoderhalscancer bland gravida har inte sjunkit jämfört med studier som gjorts från 1970-talet och framåt, men cancerfallen upptäcks generellt sett tidigare. En tidig cancer kan behandlas under graviditet genom att man tar bort en ytlig del av livmodertappen, och man kan därmed slippa att ta bort livmodern, säger Cecilia Kärrberg.

Enligt Cecilia Kärrbergs avhandling går 33 procent av de cellförändringar som upptäckts under graviditet tillbaka efter graviditeten.

INFORMATION
Avhandlingen Cervical dysplasia and cervical cancer in pregnancy: diagnosis and outcome försvaras vid en disputation den 6 december.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera