Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2012

20 miljoner till cancerforskare i Umeå

Cancerfonden har fördelat drygt 20 miljoner kronor i anslag för de närmaste åren till elva forskare vid Umeå universitet.

Totalt i landet avsätter Cancerfonden för första gången mer än 400 miljoner kronor till svensk cancerforskning, en ökning med nio miljoner sedan föregående år. Fonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.

I Umeå får 10 forskare ett rekommenderat projektanslag på totalt 19 950 000 kronor för 2013–2015. Stora individuella anslag får molekylärbiologen Thomas Grundström med totalt 3 750 000 kronor under perioden samt onkologerna Beatrice Melin och Anders Widmark med vardera totalt 3 000 000 kronor. Dessutom tilldelas en Umeåforskare, Pernilla Wikström, ett anslag till en planeringsgrupp för svensk prostatacancerforskning.

Projektanslag
Alfabetisk lista över mottagarna vid Umeå universitet. (Fonden beslutar om tilldelningen för 2013 och rekommenderar beloppen för 2014 och ev. 2015.)
Anna Arnqvist, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Helicobacter pylori: Regleringsmekanismer som styr uttryck av vidhäftningsproteiner och deras roll för utveckling av magcancer samt molekylära mekanismer för överföring av onkoproteiner via H. pylori-vesiklar. 500 000 kronor 2013; rek. 500 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Thomas Grundström, Institutionen för molekylärbiologi: Kontroll av mutagenessystemet. 1 250 000 kronor 2013; rek. 1 250 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Bengt Hallberg, Institutionen för molekylärbiologi: Reglering av ALK-RTK-medierad signalkaskad i mammaliesystem. 800 000 kronor 2013; rek. 800 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Håkan Jonsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi:
Utvärdering av mammografiscreening för kvinnor i ålder 70-74 år med avseende på bröstcancerdödlighet. 500 000 kronor 2013.
Anne Larsson Strömvall, Institutionen för strålningsvetenskaper/Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI): Optimering av korrektioner för dynamisk PET för hybrid PET/MR-utrustning. 400 000 kronor 2013; rek. 400 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Richard Lundmark, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Endocytos och dess inverkan på cellers rörelse. 500 000 kronor 2013; rek. 500 000 kronor 2014.
Beatrice Melin (f.d. Malmer), Institutionen för strålningsvetenskaper:Molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer. 1 000 000 kronor 2013; rek. 1 000 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Ruth Palmer, Institutionen för molekylärbiologi: Signalöverföringsmekanismer av tyrosine kinase-receptorn ALK och dess kontroll av tillväxt i Drosophila melanogaster. 800 000 kronor 2013; rek. 800 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Anders Widmark, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi: Lokaliserad prostatacancer (LPC)- Strålningens effektivitet, biverkningar och livskvalitet samt prostatacancermetastaser – etablering, tillväxt och prediktion av skelettmetastaser vid prostatacancer. 1 000 000 kronor 2013; rek. 1 000 000 kronor vardera 2014 och 2015.
Björn Zackrisson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi: Accelererad strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud-halsområdet, två randomiserade, kliniska studier samt studier av tidig responsutvärdering för adaptiv strålterapi. 600 000 kronor 2013; rek. 600 000 kronor 2014.
Planeringsgrupp
Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi:Prostatacancerforskning i Sverige. 100 000 kronor 2013, rek. 100 000 kronor vardera 2014 och 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera