Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2012

2,7 miljoner till forskning om social ångest i tonåren

I de tidiga tonåren sker flera förändringar – för många ungdomar är ökad social ångst en av dem. Psykologiforskare vid Örebro universitet har fått 2,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur social ångest utvecklas under tonåren.

– Trots att social ångest ofta utvecklas under tonåren finns det i nuläget relativt lite forskning om detta, säger Maria Tillfors, som är professor i psykologi vid Örebro universitet och ansvarig för studien tillsammans med sina kollegor Nejra Van Zalk och Margaret Kerr.

Projektet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna Center for Health and Medical Psychology, CHAMP, och Center for Developmental Research, CDR, och kommer att bygga på tre longitudinella databaser. Det vill säga undersökningar som har följt stora grupper av barn och ungdomar under en längre tid.

Undvika eller fly från problemen
– Det ger oss information om orsak och verkan och gör att vi har en unik möjlighet att undersöka hur social ångest utvecklas. Vilken roll har föräldrar och kompisar? Leder föräldra- och kompisrelationer till positiva eller negativa sätt att hantera sin sociala ångest?

Social ångest är en negativ känsla som många försöker att dämpa eller bli av med genom att undvika jobbiga situationer. Men även om det på kort sikt kan hjälpa att undvika eller fly från problemen och de negativa känslorna, leder det på lång sikt till större problem.

– Tonåren är en tid då det händer mycket. Nya skolor, nya kompisar, kärlek och sex. Det är också den period då kompisarnas stöd blir viktigare än föräldrarnas. Det är med kompisarna man stöter och blöter sina känslor. Vi hoppas kunna väga in alla olika delar eftersom databaserna är utformade för att ge en bred bild av tonåringars liv, säger Maria Tillfors.

KONTAKT
Maria Tillfors
E-post: maria.tillfors@oru.se
Telefon: 019-303959

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera