Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2012

Nytt test ger bättre vägledning vid misstänkt livmoderhalscancer

Rutinmässiga cellprover har kraftigt minskat antalet fall, men trots intensiv screening dör fortfarande 250 svenska kvinnor i livmoderhalscancer varje år. Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat nya metoder för att minimera antalet missade fall och göra diagnosen säkrare.

Sedan organiserad screening infördes i Sverige på 1960-talet har antalet kvinnor som insjuknar och dör i livmoderhalscancer minskat kraftigt. Screeningen, där cellprov tas från livmoderhalsen och undersöks i ljusmikroskop, upptäcker cellförändringar tidigt så att de kan behandlas innan de orsakar cancer.

Men trots intensiv screening dör fortfarande 250 kvinnor varje år av livmoderhalscancer i Sverige, och ytterligare 500 insjuknar.

Det nuvarande testets känslighet är låg, vilket gör att cellprov måste tas minst vart tredje år. Ett stort antal prover måste dessutom göras om på grund av osäkra resultat – något som orsakar oro hos patienten och extra kostnader för sjukvården.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet har nu utvecklat ett kompletterande test som kan minimera antalet cancerfall som missas.

– Cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av två särskilda virustyper, kallade HPV16 och HPV18. Vi har utvecklat en metod som identifierar markörer för dessa cancerframkallande virus i cellen, vilket möjliggör en mera objektiv tolkning av testresultatet, säger doktoranden Maria Lidqvist som presenterar metoden i sin avhandling:

– Metoden kan ge säkrare diagnoser i tveksamma fall, vilket kan minimera antalet missade cancerfall och minska antalet kvinnor som måste återkallas på grund av svårbedömda cellprov.

FAKTA LIVMODERHALSCANCER
Livmoderhalscancer orsakas av ett begränsat antal sexuellt överförbara humana papillomvirus (HPV). De flesta kvinnor och män smittas av HPV någon gång under livet, men endast en liten andel av infektionerna orsakar cellförändringar. I de flesta fall läker även cellförändringarna ut eller kan behandlas enkelt. En liten andel av infektionerna orsakar dock, om de inte upptäcks och behandlas, allvarliga cellförändringar vilka kan leda till cancer.

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor, med ca 500 000 nya fall och 270 000 dödsfall årligen i världen. I länder med screening har både cancerincidens och dödlighet minskat avsevärt, men trots organiserad screening avlider tusentals kvinnor på grund av livmoderhalscancer i världen varje år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera