Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2012

Alarmerande ökning av hudcancer på Västkusten

Den elakartade hudcancern malignt melanom är upp till 35 procent vanligare hos de som bor i Göteborg och i regionens kustkommuner än hos de som bor i inlandet. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, som konstaterar att antalet melanomfall i Västra Götaland fyrdubblats sedan 1970.

Malignt melanom har de senaste decennierna blivit allt vanligare i västvärlden. En mycket viktig faktor bakom ökningen är våra solvanor, där vi trots kunskap om att solen kan orsaka hudcancer fortsätter att sola oss bruna.

Tiden det tar för melanom att utvecklas är mycket lång, ibland upp till flera decennier. Det betyder att hur du solade för många år sedan fortfarande är en riskfaktor för utvecklandet av cancer.

Forskare vid Sahlgrenska akademin kan i en ny studie slå fast att antalet fall av melanom i Västra Götaland sedan 1970 har fyrdubblats bland män och tredubblats bland kvinnor.

– Det motsvarar en relativ ökning på över tre procent per år. Ökningen i Västra Götaland är därmed större än den genomsnittliga ökningen för hela Sverige, säger forskaren Magdalena Claeson vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien.

Den nya Göteborgsstudien visar att melanom är betydligt vanligare bland invånare i Göteborg och i regionens kustkommuner, än bland de som bor i regionens inlandskommuner: i Göteborg drabbas 35 procent fler män och 25 procent fler kvinnor av hudcancer än i inlandet. I kustkommunerna drabbas 15 procent fler kvinnor än i inlandet.

En förklaring är att boende i Göteborg och kustkommunerna exponeras för fler soltimmar. En studie som Socialstyrelsen genomförde av våra solvanor 2007 visade dessutom att fler invånare i Göteborg och i kustkommunerna har riktigt långa solsemestrar och tillbringar mer tid utomhus när de är utomlands. Samtidigt arbetar invånare i Göteborg och i kustkommunerna i större utsträckning inomhus.

– Den senaste forskningen visar att melanom orsakas av just sådan ”intermittent solexponering”, det vill säga att man tillbringar mycket tid inomhus under året och sedan bränner sig kraftigt i solen under till exempel semestern, säger Magdalena Claeson.   

Som ett resultat av studien anser Göteborgsforskarna att mer förebyggande resurser bör riktas till Västra Götalandsregionen, och då särskilt till Göteborg och kustkommunerna.

– Det kan röra sig om både utbildning för förskole- och skolbarn och solskyddsinformation till resenärer som åker på solsemester utomlands, säger Magdalena Claeson.

Artikeln ”Incidence of cutaneous melanoma in Western Sweden 1970-2007” publiceras i tidskriften Melanoma Research.

FAKTA: MELANOM
Ungefär 2 800 svenskar drabbas av melanom varje år, och 470 dör av sjukdomen. Melanom, som är vanligare i södra än i norra Sverige, är den sjätte vanligaste cancerformen och en av de cancerformer som ökar snabbast i landet.

Melanom drabbar människor i alla åldrar, men är extremt sällsynt hos barn. För att minska risken för melanom och andra typer av hudcancer bör man undvika för mycket total solbestrålning genom livet OCH låta bli att bränna sig. Regeln är att ju tidigare ett melanom upptäcks, desto större är chansen att bli botad.

FAKTA: SÅ SOLAR DU SÄKERT
• Sök skugga mellan klockan 11 och 15
• Använd täckande kläder (bredbrättad hatt, skjorta med lång ärm, långbyxor)
• Använd solskyddsmedel (solskyddsfaktor 30-50) som ett komplement   
• Sola inte solarium
• Sök läkare om du upptäcker hudförändringar som ändrar sig till färg, form och/eller storlek

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera