Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2012

Rädsla för förlossning kan ”botas”

Förlossningsrädsla kan ”botas” med en bra upplevelse vid födseln, med att känna mer kontroll och med mer information om förlossningens förlopp. Det visar en studie från Mittuniversitetet. Däremot ger studien inget stöd för att planerade kejsarsnitt ”botar” förlossningsrädsla.

– Vi behöver se över det stöd som ges till kvinnor med förlossningsrädsla och hitta nya metoder och arbetssätt för att minska den och på så sätt kunna minska antalet planerade kejsarsnitt som har större medicinska risker, säger Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet.

Studien omfattar närmare 700 kvinnors upplevelser av förlossningsrädsla. Att bli ”botad” från förlossningsrädsla definierades som att rapportera förlossningsrädsla under graviditeten, men inte ett år efter födseln. De ”obotade” rapporterade förlossningsrädsla under graviditet och ett år efter förlossning. 

– De ”botade” hade en mer positiv upplevelse av förlossningen, både två månader och ett år efteråt och de önskade föda vaginalt vid en eventuell ny födsel. De faktorer som hade samband med att bli ”botad” var en upplevelse av kontroll under förlossningen och att ha fått tillräcklig information om förloppet, säger Ingegerd Hildingsson.

Data samlades in i mitten och slutet av graviditeten, två månader och ett år efter barnets födelse. Resultaten visar en ökning av förekomst av förlossningsrädsla över tid, från 12 procent i mitten av graviditeten till 15 procent ett år efter förlossningen. Totalt 135 kvinnor identifierades som förlossningsrädda vid någon tidpunkt under graviditeten. Av dessa ”botades” 80 (59 procent) och 55 (41 procent) förblev ”obotade”.

En ökad kommunikation och samarbete mellan förlossningspersonal och den födande kan vara ett sätt att öka känslan av att ha kontroll över situationen. Detsamma gäller för en ökad kontinuitet och en större närvaro av förlossningspersonal under själva födseln.

– Mer fokus på att stärka och stödja kvinnor skulle kunna vara ett sätt att utveckla vården. Kontinuitet med en och samma barnmorska under hela födseln är ett annat tänkbart sätt att öka känslan av kontroll, säger Ingegerd Hildingsson.

Det finns ett starkt samband mellan förlossningsrädsla och planerade kejsarsnitt. De medicinska riskerna är större vid ett kejsarsnitt än vid en vaginal förlossning. Den aktuella studien ger inget stöd för att ett planerat kejsarsnitt ”botar” förlossningsrädsla, utan den kvarstår vid uppföljning ett år efteråt.

Frågor kan ställas till:
Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad, Mittuniversitetet, 076-277 75 54, e-post: ingegerd.hildingsson@miun.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera