Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 augusti 2012

Lokala nyckelgrupper räddar nyföddas liv i Vietnam

Många barn som dör under nyföddhetsperioden skulle kunna överleva om den medicinska kunskap som finns idag var bättre spridd och använd i världen. En studie som genomförts i Quang Ninh-provinsen i norra Vietnam visar att man genom att bilda lokala grupper bestående av politiker och sjukvårdspersonal som stöttats av en faciliterare kunnat sänka dödligheten bland nyfödda med nära 50 procent.

Årligen dör 3.3 miljoner barn runt om i världen innan de uppnått en ålder av en månad, det vill säga under nyföddhetsperioden. Detta motsvarar mer än 9,000 barn på en dag och 350-400 barn varje timme. Dödsfallen som bidrar till dessa skrämmande siffror sker nästan uteslutande (98 procent) i låg- och medelinkomstländer trots att det finns enkla, billiga och effektiva metoder som skulle kunna förhindra mer än 70 procent av dessa dödsfall. Exempel på sådana metoder är att amma barn från födseln, se till så de håller sig varma och att det finns utbildad hälsopersonal till hands vid och efter förlossningar. Globalt sett så tillämpas inte sådana rutiner överallt, det finns alltså ett glapp mellan befintlig kunskap och vad som i praktiken används i vården och ute i samhället.
 
Leif Eriksson har skrivit sitt avhandlingsarbete inom ramen för en omfattande studie i Quang Ninh-provinsen i norra Vietnam som utvärderade effekten av att på kommunnivå ha en grupp av nyckelpersoner som med stöd av en faciliterare arbetat med att förbättra vård och resultat i omhändertagandet av nyfödda barn. Grupperna, som komponerats av forskningsprojektet, bestod av fyra lokala politiker eller representanter från olika organisationer och fyra personer från sjukvården i kommunen. Faciliterarens roll har varit att stimulera gruppen till att hitta lokala problem runt nyföddas situation och vården av nyfödda och att identifiera sätt att lösa dessa problem på.

Studien jämförde 44 kommuner som hade sådana arbetsgrupper och faciliterare med 46 kommuner utan detta stöd. Under studiens tredje år var dödligheten i nyföddhetsperioden i kommuner med arbetsgrupper och faciliterare 46 procent lägre än i kommuner utan detta stöd (dödlighet 12/1000 levande födda i interventionskommuner, 21/1000 i kontrollområden).

– Resultaten understryker vad tidigare forskning visat, att insatser av en faciliterare kan vara en lovande strategi för att åstadkomma förändring, säger Leif Eriksson.

Leif Erikssons avhandlingsarbete pekar på att det fanns brister rörande användningen av etablerad kunskap i vården av nyfödda barn i Quang Ninh men att det fanns önskemål om förändring. Vidare visar hans studier att det var möjligt att lokalt rekrytera kvinnor från en nationell kvinnoorganisation till rollen som faciliterare. Likaså att etableringen av lokala nyckelpersoner i grupper med ett bestämt uppdrag var en uppskattad och framgångsrik strategi för att åstadkomma förändring. Denna strategi är relativt billig och trots att det fanns påtagliga hinder för att den skulle fungera optimalt så genererade den en betydande sänkning av antal dödsfall bland nyfödda. Strategin har stor potential att användas i större skala.

För mer information, kontakta Leif Eriksson, tel: 070-2854540, e-post: leif.eriksson@kbh.uu.se

Avhandlingen försvaras den 24 augusti.

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera