Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2012

Genetisk mutation sjudubblar risken för levercancer hos feta

En av tjugo skandinaver bär på en särskild mutation i genen PNPLA3. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att feta personer som har den genetiska mutationen löper sju gånger högre risk att drabbas av levercancer.

Fetma är, tillsammans med alkoholbruk och virus, en av de viktigaste riskfaktorerna bakom den vanligaste formen av levercancer, hepatocellulär carcinom.

En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att feta men i övrigt friska personer som har en särskild genetisk mutation, löper sju gånger högre  risk att utveckla levercancer.

Studien bygger på den omfattande SOS-studien (Swedish Obese Subjects) som jämför dödlighet och sjuklighet hos 4 000 svenska obesa personer.

Forskarna fann att den cancerförknippade genetiska mutationen, som återfinns i PNPLA3 genen, är mycket vanlig hos skandinaver där den förekommer hos en av tjugo individer.

–För att förstå varför vissa individer med fetma utvecklar cancer, och kunna utforma förebyggande behandlingar, måste vi hitta gemensamma riskfaktorer och de gemensamma genetiska mutationer. Därför är den här upptäckten mycket viktig, säger Stefano Romeo, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett den genetiska analysen.

Det kommer att krävas mer forskning, men forskargruppen förhoppning är att den genetiska mutationen på sikt ska kunna bli ett mål för nya behandlingar. Studien är den första som visar att en genetisk mutation bidrar till att öka risken för att utveckla hepatocellulär cancer hos personer med svår fetma.

Artikeln “PNPLA3 I148M (rs738409) genetic variant is associated with hepatocellular carcinoma in obese individuals” publiceras i tidskriften Digestive and Liver Disease.

KONTAKT
Stefano Romeo, forskarassistent vid institutionen för medicin och Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 0768 672 634 Stefano.romeo@wlab.gu.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera