Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2012

Många par missnöjda med sexlivet efter första barnet

Par som får barn är generellt sett missnöjda med sexlivet – även så länge som åtta år efter spädbarnstiden. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin, som utvecklat ett nytt frågeformulär som vetenskapligt testar hur par upplever kvaliteten i sin relation.

2002 gjordes en enkätundersökning med 820 nyblivna Göteborgsföräldrar om hur de upplevde parrelationen sex månader efter förlossningen. Studien följdes upp 2006, när första barnet var fyra år.

Nu har forskarna sammanställt ytterligare en uppföljning där föräldrarna intervjuats åtta år efter första barnets födelse.

Studierna visar att föräldraparen generellt sett upplevde en försämrad kvalitet på relationen när första barnet var fyra år. Relationen var något bättre när barnet fyllt åtta – men fortfarande inte lika bra som den var ett halvår efter förlossningen.

Kvaliteten på den sensuella dimensionen i förhållandet, uttryckt som utbyte av kramar och smek, visade en stadigt nedåtgående kurva, medan den sexuella dimensionen låg på en konstant låg nivå både när första barnet var sex månader, fyra år och åtta år.

Intressant nog var de par som fått ett barn lika missnöjda med sexlivet som de som fått flera barn: de hade sex sällan (1-2 gånger i månaden) och uppgav att de kände sig trötta.

– Detta är resultat som ger anledning till oro. För att orka med föräldraskapet och inte riskera att behöva separera måste småbarnsföräldrar må bra med varandra och kunna njuta av sitt samliv. Men det verkar som om samlivet nedprioriteras till förmån för barnen, jobbet, hushållsarbete och andra aktiviteter, säger Tone Ahlborg, forskare vid Sahlgrenska akademins institution för vårdvetenskap och hälsa.

Den mångåriga studien, som hittills resulterat i sex vetenskapliga artiklar, visar att en av de mest påfrestande faktorerna för förhållandet är brist på egentid – både för sig själv samt tid tillsammans utan barnen. Många föräldrapar nämner också bristen på avlastning och stöd, såväl i föräldraskapet som i parrelationen.

– Det finns förstås föräldrar som säger att de upplever en fin gemenskap, även som kärlekspartners, när de gör saker tillsammans med barnen, säger Tone Ahlborg.

– Vad vi som möter småbarnsföräldrar kan göra är att stödja dem med avlastning, så att de orkar och kan få möjlighet att vara ifred på tu man hand. Men det viktigaste är nog att hjälpa dem att inse att småbarnstiden är en kort period i livet, och att gemenskapen och glädjen kring barnet eller barnen under en period kan överskugga brist på egentid och tid med varandra.

Med hjälp av de mångåriga studierna har Göteborgsforskarna utvecklat ett helt nytt frågeformulär som på ett vetenskapligt sätt mäter den upplevda kvaliteten i en parrelation.

Formuläret, som kallas Quality of Dyadic Relationship, består av 36 frågor om hur paret kommer överens, deras samhörighet, tillfredsställelse, sensualitet och sexualitet. Testet används vid till exempel familjerådgivningar.

Studien Quality of the intimate and sexual relationship in first-time parents – A longitudinal study publicerades i tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera