Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2012

Viktig studie om binjurebarkscancer genomförd

Binjurebarkscancer är en ovanlig cancerform som ofta har dödlig utgång. För första gången har nu en stor randomiserad behandlingsstudie gjorts. Studien publiceras i den prestigefulla tidskriften New England Journal of Medicin och utgör en viktig och efterlängtad plattform för fortsatt forskning.

–    Det är ett stort internationellt samarbete och en helt och hållet akademisk studie, utan finansiering av läkemedelsföretagen. Det är viktigt för såväl patienterna som för behandlande läkare att behandlingsalternativen utvärderas, säger Britt Skogseid, professor i tumörbiologisk endokrinologi vid Uppsala universitet, som lett studien och fått många positiva reaktioner från hela världen för det svenska initiativet.

Chansen att överleva långt framskriden binjurecancer är låg, mindre än 15 procent. Eftersom sjukdomen är så ovanligt, 0.7-2 fall på en miljon, är det omöjligt för ett enskilt land att få ihop tillräckligt stort patientunderlag. I denna fas III-studie har man jämfört effekten av de två mest använda cellgiftsbehandlingarna, båda i kombination med mitotan.

Genom samarbetet mellan de 12 länderna har nu en gedigen studie kunnat genomföras inkluderande 304 patienter med metastaserad binjurebarkcancer. Även amerikanska NIH inkluderade patienter i studien. En grupp fick mitotan i kombination med etoposid, doxorubicin och cisplatin var fjärde vecka, medan den andra fick mitotan i kombination med streptozotocin var tredje vecka. Vid behandlingssvikt fick patienterna den alternativa behandlingen.

Resultaten visar att den förstnämnda kombinationen gav effekt på tumören i 23.2 procent av fallen, medan den andra kombinationen gav effekt i 9.2 procent av fallen. Den första läkemedelskombinationen ledde också till längre period utan tumörtillväxt. Däremot fanns ingen skillnad i dödlighet. Hos de flesta patienterna fortsatte tumörerna att växa och överlevnaden var 24 procent i slutet av studien.

–    Hittills har vi läkare tvingats hantera denna allvarliga sjukdom utan att kunna luta oss mot resultat från kontrollerade studier. Bra behandling saknas fortfarande, men nu vet vi åtminstone vad vi har allt förhålla oss till och vi har ett nätverk av forskare över världen för framtida studier, säger Britt Skogseid.

Länk till studien på tidskriftens webbplats.

För mer information, kontakta Britt Skogeid, tel: 018-611 37 68, britt.skogseid@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera