Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2012

Premiär för U-CARE: Cancersjuka får psykologiskt stöd via internet

En viktig del av Uppsala universitets forskningsprogram U-CARE är att utveckla internetbaserat stöd och psykologisk behandling som inte tillgodoses av dagens sjukvård. Den 29 maj invigs en ny internetportal för cancersjuka av vicerektor Britt Skogseid.

Forskning visar att många patienter som drabbas av kroppslig sjukdom, liksom deras anhöriga, utvecklar emotionella besvär som inte förebyggs eller behandlas inom den reguljära sjukvården. Internetbaserad vård kan därför vara ett viktigt komplement.

Forskningsprogrammet U-CARE vid Uppsala universitet syftar till att öka tillgänglighet och tillgång till psykosocial vård för patienter och anhöriga i samband med kroppslig sjukdom. En viktig del av programmet är att utveckla framtidsinriktad internetbaserad vård.

– I vårt digitala samhälle är psykologisk behandling via internet ingenting konstigt utan tvärtom visar vår forskning att det fungerar bra för många grupper. Den ger möjlighet att komma i kontakt med specialistkompetens, oavsett var man bor i landet. Småbarnsföräldrar kan själva välja tider när de kan jobba med programmet. Hjälp via internet kan dessutom vara ett mindre steg att ta för personer som inte vill gå till psykolog, säger Louise von Essen, professor i vårdvetenskap och forskningsledare.

De första patientgrupper som nu får tillgång till den nya portalen är tonåringar med cancer respektive vuxna med cancer. I slutet av maj inkluderas de första deltagarna i U-CARE-portalen som ger tillgång till psykosocialt stöd och psykologisk behandling.

FAKTA
U-CARE är ett av regeringens strategiska forskningsprogram vid Uppsala universitet. Det övergripande målet med verksamheten inom U-CARE är att minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i samband med kroppslig sjukdom. Kunskap från olika områden som hälsoekonomi, psykologi och informationssystem integreras för forskning inom olika kliniska områden: t.ex. barnonkologisk, vuxenonkologisk samt kardiologisk vård.

KONTAKT OCH INFORMATION
Kontakta Louise von Essen för mer information
tel: 018-471 48 31, 070-425 07 14, ouise-von.essen@pubcare.uu.se

Invigningen av plattformen firas med en inloggningsfest som äger rum den 29 maj, kl 16-18.30 på Norrlands nation. Media hälsas välkomna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera