Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2012

Ny forskning kan förhindra spridning av cancertumörceller

Forskare på Institutionen för kemi och molekyärbiologi vid Göteborgs universitet har för första gången lyckats att få detaljerad information om hur proteinet metastasin verkar vid spridningen av tumörceller. Studien som öppnar för nya läkemedel har nyligen publicerats i tidskriften PNAS.

Metastasin är ett protein som har en nyckelfunktion i spridningen av tumörceller.
Från tidigare forskning vet man att metastasin aktiveras genom bindning av kalciumjoner och att det sedan binder till och modulerar andra proteiner.

Ökar spridningen av tumörceller
En bindningspartner till metastasin är ett så kallat motorprotein som kallas för ickemuskulärt myosin. Motorproteiner är motorn för cellrörlighet. Genom att binda till detta kan metastasin öka spridningen av tumörceller och fungerar alltså som en gaspedal på cancermotorn.

– Med hjälp av en metod som kallas för röntgenkristallografi lyckades vi för första gången få detaljerad information om hur proteinet metastasin binder till ett motorprotein; en process som underlättar spridningen av tumörceller, säger forskaren Gergely Katona.

Detaljerad bild av proteiner
Hittills har man kunnat avbilda metastasin och kalciumjonbunden metastasin med hjälp av röntgenkristallografi, men nu har forskarna vid Göteborgs universitet för första gången lyckats avbilda strukturen av kalciumjonaktiverad metastasin med ett inbundet ickemuskulärt myosinfragment.  

– Bilden ger oss kunskap om regioner i både metastasin och motorproteinet som är avgörande för att metastasin kan binda till motorproteinet. Denna kunskap är viktigt för att ta fram läkemedel som till exempel blockerar just de regionerna och på det sättet förhindrar inbindandet.

Bilden av de två molekylerna hjälper oss att förstå hur metastasin binder till motorproteinet och på det sättet ökar cellrörligheten och därmed spridningen av tumörceller. Och den förståelsen öppnar för en utveckling av nya läkemedel som förhindrar den skadliga samverkan mellan molekylerna och kan sätta stopp för spridningen av tumörcellerna.

– Man kan genomföra avbildningen med en ögonblicksbild på metastasin och motorproteinet. Nästa steg är att skapa en slags film för att undersöka hur molekylerna rör sig när de binder till varandra, säger Gergely Katona.

Gergely Katona är forskare vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera