Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2012

Upptäckt öppnar för skräddarsydd cancerbehandling

En ny forskargrupp vid Sahlgrenska Cancer Center kan i en studie visa att tumörers molekylära sammansättning skulle kunna förutsäga hur väl behandling kommer att fungera. Resultaten ses som ett vägledande steg om man i framtiden vill hämma enzymer i ämnesomsättning för att förhindra cancerutveckling.

Sahlgrenska Cancer Center har på senare tid rekryterat två nya forskargrupper. En av dem leds av Jonas Nilsson, som nu tillsammans med sina kollegor publicerar nya rön om cancercellers ämnesomsättning.

Studien, som publiceras i ansedda Plos Genetics, innebär det andra steget mot att hitta enzym som skulle kunna bli ett framtida mål för cancerbehandling.

– Redan för några år sedan upptäckte vi att ett särskilt enzym kallat Ornitindekarboxylas (ODC) kan hämmas med läkemedel för att förhindra uppkomst av lymfkörteltumörer i möss. Nu har man tagit resultaten vidare till patienter, säger Jonas Nilsson:

–  I den nya studien har vi undersökt några andra enzym, och upptäckt att ett av dem beter sig olika beroende på vilken cancer som studeras. Studien antyder att om ett läkemedel mot enzymer i ämnesomsättningen skall fungera så måste man först veta vilken cancergen som är aktiverad. Detta förstärker betydelsen av att kunna individanpassa cancerbehandling.  

Resultaten ligger nu till grund för fortsatta studier, där forskargruppen tillsammans med kollegor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska studera spåren i en annan cancerform, lungcancer.

Föreståndaren för Sahlgrenska Cancer Center Göran Stenman har stora förhoppningar på de nya forskargrupperna.

– Vi är jätteglada att ha kunnat rekrytera både Jonas Nilssons och Göran Landbergs forskargrupper. Det visar att vi har en attraktiv miljö för personer som har ambitioner om att utföra translationell cancerforskning, säger han.

Artikeln Mouse Genetics Suggests Cell-Context Dependency for Myc-Regulated Metabolic Enzymes during Tumorigenesis publicerades i Plos Genetics den 15 mars.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera