Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2012

Virus med potential att behandla cancer

Stina Israelsson, forskare i virologi vid Linnéuniversitetet, bidrar i sin avhandling ”Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses” till nya kunskaper om hur echovirus interagerar med sina värdceller, samt om och hur man eventuellt skulle kunna använda dessa och andra picoravirus som behandling mot olika sorters cancer.

Stinas avhandling handlar om enterovirus vilka ingår i familjen picornavirus. I denna virusfamilj ingår bland andra poliovirus, vanligt förkylningsvirus och det för boskap mycket smittsamma mul- och klövsjukeviruset. På grund av dessa och andra sjukdomsalstrande picornavirus är det viktigt, både ur medicinsk och ekonomisk synvinkel, att vi lär oss att förstå så mycket som möjligt om dessa virus. Det har även visat sig att en del picornavirus vars infektioner i normala fall ger mycket lätta eller obemärkta symptom, selektivt kan infektera och döda cancerceller. Detta kallas ”viral onkolys” och syftar till att man med en näst intill obemärkt virusinfektion skulle kunna behandla cancer.

Stina har studerat om ej sjukdomsalstrande echovirus har förmåga att infektera och döda cancerceller. Tre av de virus som ingick i studien visade sig ha potential för att i framtiden eventuellt kunna användas vid viral onkolys mot tjocktarmscancer.

Hon har dessutom undersökt hur man skulle kunna utveckla genererandet av onkolytiskt replikerande virus genom att låta patientens egna tumörceller bilda replikerande virus. Att använda sig av virusets arvsmassa istället för själva viruset har flera fördelar, till exempel är arvsmassan lättare att framställa och den genetiska kvalitén kan kontrolleras bättre. I Stinas avhandling ingår även studier om hur ett specifikt echovirus fäster vid och tar sig in i celler för att starta en infektion.

Stina Israelsson är född i 1980 och uppvuxen i Alingsås. Hon tog sin magisterexamen i kemi vid Högskolan i Kalmar 2003 och sedan dess har hon varit doktorand inom biomedicinsk vetenskap vid Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet.

Avhandlingen ”Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses” försvaras den 9 mars, 2012 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är professor emeritus Einar Everitt från Lunds universitet.

För mer information kontakta Stina Israelsson, telefon: 076-1096344 eller e-post: stina.israelsson@lnu.se

Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera