Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2012

Åtgärder krävs mot självmord bland äldre

Män som är 80 år eller äldre har de högsta självmordstalen i Sverige. Forskning vid Sahlgrenska akademin visar att mer uppmärksamhet krävs runt äldres psykiska hälsa och alkoholproblem.

Varje år tar omkring 1500 svenskar sina liv, och den grupp som har högst självmordstal är män över 80. Doktoranden Stefan Wiktorsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat 103 äldre personer som vårdats för självmordsförsök, och konstaterar att vården måste bli bättre på att tidigt upptäcka riskfaktorer.

–Mer än hälften av de äldre som ingick i studien hade tidigare behandlats för psykiatriska problem. Motsvarande andel i kontrollgruppen var tio procent. Slutsatsen är att äldre som gjort självmordsförsök är en mycket sårbar grupp, säger Stefan Wiktorsson.

Nästan 70 procent av de äldre i studien hade vid tiden för självmordsförsöket en klinisk depression, jämfört med bara sex procent i kontrollgruppen. Men även mildare former av depression medför ökad risk för självmord. En annan stark riskfaktor är tidigare eller pågående alkoholproblematik.

Personligheten spelar också en roll. Ensamhet fördubblar risken för suicidförsök, medan en känsla av sammanhang och mening är viktigt för att bli depressionsfri visar avhandlingen.

–Tidig upptäckt och adekvat behandling av depressions- och alkoholproblematik är viktiga suicidpreventiva åtgärder, både inom primärvård och inom psykiatri. Om äldre kände en större social delaktighet skulle risken för suicidhandlingar sannolikt minska, säger Stefan Wiktorsson.

Avhandlingen Attempted suicide in late life: a prospective study försvarades vid en disputation vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet den 20 januari.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera