Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2012

Bättre diagnosmetod för hudcancer

Ett nytt medicinskt instrument och en diagnosmetod för att hitta tidiga former av hudcancern malignt melanom presenteras i den avhandling som Ida Bodén försvarar vid Umeå universitet den 27 januari.

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige med 2 800 nya fall varje år. Samtidigt tas varje år ca 155 000 ofarliga märken bort helt i onödan eftersom det för icke specialiserade läkare kan vara svårt att diagnostisera ett livshotande malignt melanom.

– Behovet är stort vid landets vårdcentraler av ett lättanvänt instrument för att snabbt kunna kontrollera misstänkt hudcancer. Just för att tidiga former av hudcancer är så svårdiagnostiserade tar läkarna hellre bort alla märken som ser lite konstiga ut, säger Ida Bodén. Det leder till stora kostnader för sjukvården samt lidande och oro för patienterna. Dessutom drar sig många för att kolla ett misstänkt märke just för att det eventuellt måste opereras bort. Vårt instrument är helt utanpåliggande och själva uppmätningen tar inte mer än 30 sekunder.

Tekniken bakom instrumentet bygger på nära-infrarött ljus (NIR) och hudens impedans, dvs. förmåga att leda elektricitet. Enkelt förklarat innebär undersökningen att man belyser det misstänkta området med infrarött ljus och skickar en svag växelström genom det. Då framkommer olika mönster i hur ljuset absorberas i och hur strömmen rör sig genom cellerna. Eftersom cancerceller har en annan uppbyggnad än normala, friska celler ger det möjligheter att med dataanalys upptäcka cancercellerna. Instrumentet, som fortfarande är en prototyp, har visat sig användbart inte bara för att särskilja hudcancer utan också för att undersöka andra hudåkommor, t.ex. eksem och hudirritationer.

Ida Bodén är medicinsk kemist och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi. Vid frågor, kontakta henne gärna på 
mobil 070-440 12 33
e-post ida.boden@surgery.umu.se

Fredagen den 27 januari försvarar Ida Bodén, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling den svenska titelnNära infrarött ljus- och hudimpedans-spektroskopimätningar in vivo på mänsklig hud – ett diagnostiskt instrument för upptäckt av hudcancer (Engelsk titel: Near infrared and skin impedance spectroscopic in vivo measurements on human skin- development of a diagnostic tool for skin cancer detection)

Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor emeritus Bo Karlberg, Stockholms universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50605

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera