Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2011

Substans i cancermedicin kan förebygga hjärtinfarkt

En substans som ingår i läkemedel mot cancer och epilepsi skulle kunna förebygga hjärtinfarkter. Det tror forskare vid Sahlgrenska akademin, som med hjälp av substansen lyckats stimulera kroppens eget försvarssystem mot blodproppar.

En hjärtinfarkt orsakas vanligen av att en blodpropp bildas i ett av de blodkärl som försörjer hjärtmuskeln med syre och näringsämnen. Proppen leder till att syrebrist uppstår, vilket på kort tid kan leda till obotliga skador av hjärtmuskeln.

För att förhindra proppar har kroppen ett naturligt försvarssystem, det så kallade fibrinolytiska systemet, som genom att ”spraya” ett särskilt enzym över blodproppen bryter ned proppen innan den hinner täppa igen kärlet.

För att försvaret ska fungera krävs dock tillräckligt stora depåer av enzymet upplagrade i kärlväggen. Tyvärr minskas depåerna av ärftliga och livsstilsberoende faktorer som till exempel högt blodtryck, rökning och övervikt, vilket sannolikt ökar risken för hjärtinfarkt.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har studerat ett sätt att stimulera det propplösande systemet. Resultaten är optimistiska och öppnar för helt nya sätt att förebygga infarkter.

–Vi försöker hitta ett läkemedel som ökar enzymdepåerna, vilket skulle kunna hjälpa kroppen att själv förebygga hjärtinfarkter, säger Pia Larsson vid Sahlgrenska akademin, som baserar sin avhandling på studien.

De substanser som tidigare prövats för samma ändamål har visat sig olämpliga, inte minst på grund av oönskade biverkningar. I studien har forskarna vid Sahlgrenska akademin använt en i sammanhanget ny substans, kallad HDAC-inhibitorer, och med hjälp av den lyckats stimulera produktionen av det önskade enzymet.

–Vi fann att behandling med HDAC-inhibitorer dramatiskt ökade produktionen av det propplösande enzymet, dessutom åstadkoms denna effekt vid mycket lägre koncentrationer än förväntat, säger Pia Larsson.

Fördelen med HDAC-inhibitorer är att de redan idag används som läkemedel för bland annat epilepsi och cancer, vilket gör att deras läkemedelsegenskaper och biverkningar är kända.

Enligt Pia Larsson krävs mer forskning innan ett läkemedel som förebygger hjärtinfarkt kan bli verklighet.

–Våra försök har utförts i odlade celler, och det är en miljö som skiljer sig markant från cellernas normala tillvaro i kroppen. Vi kan inte garantera att cellerna i kroppen kommer bete sig på samma sätt, och resultaten måste testas i människa innan det går att dra för stora slutsatser, säger hon.

Forskarna vid Sahlgrenska akademin förbereder därför den första i en serie av studier på människa för att ytterligare undersöka effekten av HDAC-inhibitorer på det propplösande enzymet.

Avhandlingen Regulation of Vascular Endothelial t-PA Expression in Inflammation – Potential Target for Pharmacological Modulation försvaras vid en disputation den 18 november.

Kontaktinformation
Kontakt: Pia Larsson, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin
0736-240 394
pia.larsson@gu.se
Handledare Sverker Jern, sverker.jern@gu.se, 031-343 5920

FAKTA HJÄRTINFARKT
Varje år inträffar uppskattningsvis nästan 40 000 hjärtinfarkter i Sverige. Det är den enskilt vanligaste dödsorsaken i de industrialiserade länderna. Drygt hälften av dem som insjuknar i hjärtinfarkt är äldre än 75 år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera