Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2011

Strålbehandling minskar spridning av lokal prostatacancer

Strålbehandling vid lokal prostatacancer i tidigt skede minskar risken för spridning av tumörerna, visar de forskningsresultat som professor Anders Widmark, Umeå universitet, idag presenterar vid en vetenskaplig konferens i USA.

Tidigare betraktades lokal prostatacancer som så ofarlig att man ifrågasatte om det var nödvändigt att behandla den. En tydlig slutsats i den här studien är emellertid att strålbehandling fördröjer tumörspridning utanför prostatakörteln. På grund av litet material framkom ingen signifikant motsvarande skillnad i överlevnad, men Anders Widmark säger att trots detta tyder de faktiska skillnaderna i studien på att strålbehandling har en liknande positiv effekt på den prostatacancerspecifika överlevnaden som operation jämfört med att enbart följa och kontrollera patienterna.

Under 15 år har sammanlagt 214 patienter med låg-/mellanriskcancer studerats, de flesta (166) i Norra sjukvårdsregionen, det vill säga de fyra nordligaste länen i Sverige, men också vid sjukhusen i danska Århus och norska Stavanger. Mellan april 1986 och januari 1997 fick hälften av dem, slumpvis utvalda, lokal strålbehandling. Vid den tiden innebar det enbart 32 behandlingar som också var betydligt mindre kraftiga än dagens standard som är 39 behandlingar.

Bland de strålbehandlade i studien halverades risken för återfall: Endast 32 % visade tecken på detta jämför med 65 % av de obehandlade. Återfall definieras här som så kallad klinisk progress, det vill säga att sjukdomen växer på ett sådant sätt att den behandlande läkaren ändrar behandlingen. Det kan ha berott på till exempel ett kraftigt stigande PSA-värde eller en konstaterad tumörtillväxt i prostata.

Resultaten visar en säkerställd skillnad mellan strålbehandlade och icke strålbehandlade när det gäller spridning av tumörer, metastasering: I den obehandlade gruppen fick 31 % metastaser mot endast 17 % bland dem som fått strålbehandling, innebärande att 66% respektive 81% inte fått metastaser efter 15 år. Sammanlagt 25 obehandlade patienter och 21 strålbehandlade avled på grund av sin prostatacancer under perioden, vilket betyder en 15-års canceröverlevnad på 71 % respektive 76%. Skillnaden på fem procentenheter är emellertid inte signifikant på grund av för få patienter i studien. Endast 1 procents skillnad sågs i total överlevnad.

Anders Widmark, som har lett studien tillsammans med professor Jan-Erik Damber, Göteborg, presenterar idag resultaten för första gången vid strålbehandlingsorganisationen ASTRO:s (American Society for Radiation Oncology) kongress i Miami, USA.

För mer information, kontakta gärna professor Anders Widmark, Institutionen för strålningsvetenskaper, enheten för onkologi, Umeå universitet, på
mobil +46 70 584 43 30
e-post anders.widmark@onkologi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera