Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2011

Cancer under tonåren ger inte bara negativa konsekvenser

Cancer under tonåren behöver inte nödvändigtvis leda till att de som drabbats mår dåligt i psykosocialt avseende utan det kan också innebära en positiv psykologisk utveckling. Det visar barnsjuksköterskan Gunn Engvall i en ny avhandling. Tre och fyra år efter diagnos berättar ungdomarna om oroande tankar och utanförskap men också om en mer positiv syn på livet och förbättrad självkänsla.

I ett pågående projekt har forskare vid Uppsala universitet undersökt hur individer som drabbas av cancer under tonåren hanterar sjukdoms- och behandlingsrelaterade besvär och hur de mår i psykosocialt avseende.

Den första intervjun var strax efter diagnos där 61 tonåringar från flera platser i Sverige deltog. Deltagarna intervjuades därefter via telefon vid sex tillfällen fram till fyra år efter diagnos. De har besvarat frågor om vilka strategier de använt för att hantera sjukdoms- och behandlingsrelaterade besvär, oro, nedstämdhet, livskvalitet samt om negativa och positiva cancerrelaterade konsekvenser.

Tre grupper identifierades, de som mår bra, medelmåttigt eller dåligt i psykosocialt avseende. Strax efter diagnos och sex månader efter diagnos fanns fler än förväntat statistiskt i gruppen som mår dåligt i psykosocialt avseende. Från och med arton månader efter diagnos fanns fler än förväntat statistiskt i gruppen som mår bra i psykosocialt avseende. Att vara flicka, ha skilda föräldrar och använda sig av distraktion för att handskas med besvär var relaterat till att må sämre.

Fyra år efter diagnos mådde 77 procent av ungdomarna bra medan 15 procent mådde dåligt i psykosocialtavseende. Tre och fyra år efter diagnos beskriver deltagarna både negativa och positiva konsekvenser till följd av cancer.

– Det kan vara kroppsliga besvär, oroande tankar och känslor, utanförskap men också en mer positiv syn på livet, förbättrad självkänsla och förbättrade relationer, säger Gunn Engvall.

För mer information kontakta Gunn Engvall, tel: 018-611 5851, 070-6797160, e-post: gunn.engvall@kbh.uu.se

Avhandlingen: “Cancer during Adolescence: Coping Shortly after Diagnosis and Psychosocial Function during the Acute and Extended Phase of Survival”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera