Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2011

Samspel mellan A-vitamin och kortison reglerar nedbrytning av skelettet

Både höga nivåer av A-vitamin och kortison är riskfaktorer för benskörhet men det är förhållandet mellan nivåerna av de två hormonerna som bestämmer hur mycket ben som bryts ned. Det visar en forskargrupp i Umeå under ledning av professor Ulf Lerner i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Skelettet byggs ständigt om, och man har beräknat att ungefär 10 procent byts ut varje år. Denna process, där gammalt ben byts ut mot nytt, startar med att det bildas en så kallad jättecell som är specialinriktad på att kunna bryta ned benets beståndsdelar. Cellen kallas osteoklast [Ref 1] och bildas genom att flera små celler från benmärgen slår sig samman.

När det gamla benet avlägsnats genom osteoklasternas benresorptionsprocess uppträder celler som bildar nytt ben i det resorberade området, så kallade osteoblaster [Ref 2]. Osteoblaster kan inte bara bilda ben, utan är också de celler som styr bildandet av osteoklaster. Ett antal olika hormoner har visats ha betydelse för att styra detta. Mest känt är östrogen [Ref 3], där brist på östrogen är den vanligaste orsaken till primär benskörhet (osteoporos [Ref 4]).

Svenska studier från Uppsala har visat att A-vitamin [Ref 5], som egentligen är ett slags hormon, påverkar benomsättningen och att höga nivåer av A-vitamin ökar risken för osteoporos och frakturer. Med hjälp av organodlad benvävnad visar nu Ulf Lerner med medarbetare i ett arbete i Journal of Biological Chemistry att A-vitamin är en stark stimulator av osteoklastbildning och benresorption, och att detta orsakas av att A-vitamin primärt stimulerar bildning av substansen RANKL [Ref 6] i osteoblaster. Denna substans är sedan ansvarig för osteoklastbildning. A-vitamin kan verka via flera olika receptorer, och umeåforskarna visar också att receptorn RAR [Ref 7]a är den som förmedlar resorptionseffekten.

A-vitamin tillhör den grupp av hormoner som kan tränga in i celler och påverka dem via receptorer som direkt styr generna i kärnan. Till denna grupp av hormoner hör också stresshormonet kortison [Ref 8]. I normala fall stimulerar kortison nedbrytning av ben, och höga kortisonnivåer är den största riskfaktorn för sekundär osteoporos, men forskarna visar nu att dessa två hormoner (kortison och A-vitamin) tar ut varandras effekter när det gäller bildning av RANKL och benresorption. Detta tyder på att det är förhållandet mellan nivåerna av A-vitamin och kortison som kan visa om en person är i farozonen för bennedbrytning och frakturer eller inte, snarare än nivåerna av kortison och A-vitamin i sig.

Läs mer om Ulf Lerners forskningsprojekt ”Nedbrytning och uppbyggnad av benvävnad” i
Umeå universitets forskningsdatabas

[Ref 9]För mer information, kontakta gärna Ulf Lerner på 
telefon 090-785 62 90 
mobiltelefon 070-651 91 03 
e-post ulf.lerner@odont.umu.se

Referens:
Retinoids Stimulate Periosteal Bone Resorption by Enhancing the Protein RANKL, a Response Inhibited by Monomeric Glucocorticoid Receptor. Conaway HH, Pirhayati A, Persson E, Pettersson U, Svensson O, Lindholm C, Henning P, Tuckermann J, Lerner UH. J Biol Chem. 2011 Sep 9;286(36):31425-36. Epub 2011 Jun 29. 

Länk till fulltext:
[Ref 10]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera