Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2011

Ny strategi för behandling av cancer

Genom en strategi som går ut på att behandla cancerceller som bär på en specifik genetisk signatur – överuttryck av proteinet Myc – med läkemedel som påverkar stabiliteten hos cellens DNA kan effektivare resultat uppnås. Detta skriver Andreas Höglund i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 9 september.

Cancer är i dag en folksjukdom som statistiskt sett drabbar var tredje svensk någon gång under dennes livstid. Även om vissa yttre faktorer som rökning, övervikt och överdriven solning ökar risken för cancer, kan alla drabbas av denna sjukdom oberoende av dessa faktorer. Detta beror på att vi under vår livstid samlar på oss förändringar (mutationer) i våra gener som styr hur kroppens celler växer och delar sig. Ibland kan dessa mutationer påverka viktiga cellulära program som leder till att en cell någonstans i kroppen får en tillväxtfördel som slutar med att den växer tills en tumör bildats.

I sin avhandling visar Andreas Höglund att cancerceller som bär på en specifik genetisk defekt är extra känsliga mot behandlingar som skadar cellernas arvsmassa, DNA.
— Cancerceller som uttrycker proteinet Myc till onaturligt höga nivåer är extra känsliga mot dessa typer av behandlingar, säger Andreas Höglund.
Myc är ett livsviktigt protein i kroppen som styr avläsningen av tusentals gener. Myc orsakar inte cancer förrän mutationer leder till onormalt höga nivåer av detta protein och ytterligare skyddsmekanismer satts ur spel. Defekt uttryck av Myc är en av de vanligaste orsakerna till cancer.

I studierna i avhandlingen kartlägger Andreas Höglund också signalvägar som styr cellens förmåga att känna igen och reparera skadat DNA. I samarbete med läkemedelsföretag har små kemiska föreningar testats med hopp om att kunna utveckla dessa till läkemedel. Genom att rikta bindningen av föreningarna mot just de signalvägar som styr cellens förmåga att känna igen och reparera DNA-skada kunde man oskadliggöra cancercellerna.

— Att rikta behandling mot de signalvägar vi har identifierat lämpar sig väl för cancerceller med höga Myc-nivåer. Förhoppningen är att man ska kunna använda Myc-signaturen hos ett flertal cancersjukdomar för att åstadkomma en mer specifik behandling som också har potential att minska bieffekterna i jämförelse med nuvarande behandlingsmetoder, säger Andreas Höglund.

Andreas Höglund är född och uppvuxen i Härnösand där han 1999 tog studenten på naturvetenskapliga programmet. År 2001 påbörjade han sin civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Umeå universitet och tog examen 2006.

Om disputationen
Fredagen den 9:e september försvarar Andreas Höglund, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Regulation of DNA damage responses by the MYC oncogene – Implications for future anti-cancer therapies. Svensk titel: Onkogenen Myc och reglering av DNA-skada – konsekvenser för nya cancerbehandlingar.

Disputationen äger rum kl. 09:00 i sal 933, våning 9, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är Professor Thomas Helleday, institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige och Gray Institute for Radiation and Biology, Oxford University, UK.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-44284 [Ref 1]
För ytterligare information, kontakta gärna:
Andreas Höglund, institutionen för molekylärbiologi
Tel: 070-264 44 94
E-post: andreas.hoglund@molbiol.umu.se
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera