Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Psykisk ohälsa och mångfald

Livskris snarare än psykisk ohälsa. Så beskriver många invandrare i den mångkulturella stadsdelen Rosengård vissa former av mänskligt lidande, vilket delvis skulle kunna förklara underkonsumtionen av psykiatrisk vård i mångkulturella stadsdelar.

År 2005 gjorde forskare vid Malmö högskola en omfattande kartläggning av Rosengårdsbornas konsumtion av psykiatrisk vård. Denna visade att Rosengårdsborna, i relation till skattade behov, konsumerade hälften så mycket psykiatrisk vård som Malmös övriga befolkning, ett faktum som legat till grund för Karin Ingvarsdotters avhandling Psykisk ohälsa och mångfald– forskning kring mänskligt lidande och resiliens i en mångkulturell kontext.

Ingvarsdotter, verksam vid Malmö högskola, har undersökt synen på psykisk ohälsa bland människor som bor och arbetar i Rosengård.
– Det visar sig att psykisk ohälsa är nära sammankopplat med skam och stigma, men också att man oftare ser det vi kallar psykisk ohälsa som naturliga livskriser.

Ser man psykiskt lidande som naturliga livskriser snarare än ett medicinskt problem får det naturligtvis konsekvenser för vilken typ av stöd och hjälp man söker.
– Tillstånd som betraktas som hanterbara ses oftast som livskriser. Det är först när situationen blir ohållbar och varken personen eller omgivningen kan lösa problemen som man söker psykiatrisk vård, förklarar Ingvarsdotter.
Istället för psykiatrin vänder sig därför människor till familj, vänner och andra sociala nätverk. Många ser också tron och religionen som en behandlingsstrategi.

Ingvarsdotter poängterar vikten av att, som forskare, föra in resiliens-begreppet i forskningen.
– Idag utgår vi från en västerländsk tradition. Man skulle kunna vända på frågeställningen och i stället fråga varför malmöbor i andra stadsdelar överkonsumerar psykiatrisk vård, säger hon.


Karin Ingvarsdotter disputerar med sin avhandling Psykisk ohälsa och mångfald– forskning kring mänskligt lidande och resiliens i en mångkulturell kontext på fredag 27 maj.

Plats: Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle, ing 49, SUS, Mamlö.
Tid: Fredag 27 maj, kl. 9.00

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Karin Ingvarsdotter på tfn: 0736 – 16 31 11.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera