Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

P-piller ger ingen viktuppgång

Många unga kvinnor vill inte börja äta p-piller av rädsla för viktuppgång eller slutar i tron att viktökningen beror på deras p-piller. Men en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att kombinerade p-piller inte leder till viktökning.

I en långtidsstudie har Ingela Lindh i sin avhandling studerat 1 749 stycken 19-åriga kvinnor födda 1962, 1972 och 1982 som sedan vart femte år upp till 44 år fått svara på frågor om bland annat preventivmedel, graviditeter, längd/vikt och rökvanor.
– Kvinnor som använt p-piller och följts från tonåren till 34-årsåldern ökade inte mer i vikt än sina medsystrar som aldrig hade använt p-piller, säger den legitimerade barnmorskan och forskaren Ingela Lindh vid Sahlgrenska akademin.

I studien framkom även att kombinerade p-piller är det mest använda preventivmedlet upp till 29-årsåldern och därefter var kondomen den vanligaste preventivmetoden. Vid 32-årsåldern och framåt var spiralen populärast.
-Orsakerna till att kvinnorna slutade med p-piller var flera, till exempel rädsla för biverkningar, viktuppgång och humörsvängningar, vilket successivt ökade med tiden och var vanligare i den yngsta gruppen av kvinnorna, säger Ingela Lindh.

Trots kvinnors oro för viktuppgång fann forskarna i studien inget samband mellan p-pilleranvändning och viktökning. De enda faktorerna som påverkade viktutvecklingen var ökande ålder och rökvanor. Rökvanorna bland 19–åringarna födda 1962 minskade från i genomsnitt 42 procent till 29 procent bland 19-åringarna födda 1982. Samtidigt ökade medelkroppsvikten med 3.2 kilo hos dessa två grupper. I den yngsta gruppen var kroppsvikten högre bland kvinnor från låga socioekonomiska områden. Genom att följa samma kvinnor från 19 till 44 år har forskarna kunnat få fram att de ökade i vikt med genomsnitt 10,6 kilo, en ökning med i genomsnitt 0.45 kg/år.

Ingela Lindh hoppas att forskarnas nya kunskaper kan öka användningen av kombinerade p-piller och därmed minska risken för ofrivilliga graviditeter
-Att p-piller inte påverkar kroppsvikten är viktigt att informera om, eftersom det finns en stor rädsla för viktuppgång, framför allt bland unga tjejer, som i sig kan bidra till att de inte vill äta p-piller. Samtidigt som vi ger råd om olika preventivmedel, bör vi även uppmärksamma unga kvinnor på livsstilsfrågor, som kost och motion, för att kunna bryta trenden av en ökad kroppsvikt hos tonåringar.

FAKTA P-PILLER
Kombinerade p-piller innehåller syntetiska former av kvinnliga könshormoner, exempelvis syntetiskt östrogen och progesteronliknande hormon. Uppskattningsvis använder cirka 80-90 miljoner kvinnor p-piller i världen och cirka 400 000 av dem är svenska kvinnor. Det vanligaste preventivmedlet bland unga kvinnor i Sverige är kombinerade p-piller.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekolog.

Avhandlingen försvaras den fredagen den 27 maj kl 9.00 i kvinnoklinikens aula Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

Avhandlingens titel: Factors influencing women´s choice of contraception

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ingela Lindh, leg. barnmorska och forskare på avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, telefon 0761-361760, e-post: ingela.lindh@vgregion.se

Handledare: Agneta Ellström, med dr, Primärvårdsområdeschef, telefon:073-6601442,
e-post: agneta.ellstrom@vgregion.se
Handledare: Ian Milsom, professor, avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, telefon:070-5371602, e-post: ian.milsom@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera