Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2011

Nya spår till tidig upptäckt av prostatacancer

Ämnesomsättningen i prostata är speciell och kan vara en nyckel till bättre diagnos av prostatacancer, inte minst för att skilja mellan aggressiva och ofarliga tumörer, skriver Katarina Stenman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 27 maj.

 
Prostata är en svåråtkomlig liten körtel med en ämnesomsättning (metabolism) som inte liknar något annat mänskligt organs. Produkterna från dessa processer i prostata, metaboliterna, har därför visat sig kunna användas som sjukdomsmarkörer. Inositol är ett vitaminliknande ämne som är intressant i det sammanhanget. Det finns i bland annat modersmjölk, bönor, nötter och spannmål och har tidigare visat sig kunna ha en skyddseffekt vid prostatacancer. I avhandlingen visas att inositolföreningar också skulle kunna användas för att upptäcka särskilt aggressiv prostatacancer genom att mäta i den friska delen av prostata.

Prostatacancercellerna är oftast utspridda i organet och i motsats till många andra tumörer bildas inte alltid tydligt kännbara knölar. Dessutom finns det inte någon tillräckligt bra metod som hjälper läkaren att avbilda prostata och eventuella tumörer. Det gör att det är svårt att veta var man skall ta vävnadsprov för att kunna diagnostisera cancer. Tumörerna kan vara så små att de lätt missas vid provtagningen. Det finns dessutom olika typer av prostatacancer som är svåra att skilja åt, en kan vara ofarlig medan en annan är mycket aggressiv och måste behandlas omgående. För att kunna ge rätt behandling i förhållande till tumörens farlighetsgrad behövs nya metoder. En biomarkör/metabolit som kan ge en indikation om hur organet mår är därför eftersökt.

Antalet upptäckta fall av prostatacancer ökar i världen och allt tyder på att det är en följd av flera faktorer. Att män lever allt längre är en orsak eftersom sjukdomen ökar med stigande ålder. Ökad medvetenhet med hälsokontroller som PSA-testning är en annan orsak, eftersom man då hittar fler tumörer i ett tidigt stadium. En tredje starkt bidragande faktor är livsstilen, där kosten har en betydande roll. Faktorer som ålder och kost, påverkar metabolismen och kan spåras. I avhandlingen påvisas bland annat den essentiella fleromättade fettsyran omega-6 i prostatatumörer.

Avhandlingen bygger på mätningar av metabolismen (eng. ”metabolomics”) i uttagna vävnadsbitar från prostata. Flera metaboliter är unika för prostata, men de kan också vara unika för olika delar av körteln och skilja mellan människa och djur, och kan därför ge information om sjukdom i organet. Avhandlingen antyder att man i framtiden borde kunna använda magnetkamera för att mäta metaboliter i prostata utan att behöva ta vävnadsprover och på så sätt få information om eventuell aggressiv prostatacancer.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43651

Katarina Stenman växte upp i Umeå men flyttade i 20-års åldern till New York, USA, där hon i flera år arbetade som frilansande datorgrafiker. Intresset för kemi, kost och hälsa ledde så småningom till en magisterexamen i kemi vid Umeå universitet, där hon nu är doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, enheten för diagnostisk radiologi. Hon kan nås på
tel. 090-785 84 44
e-post katarina.stenman@sidb.diagrad.umu.se

Fredagen den 27 maj försvarar Katarina Stenman, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Prostate Cancer Diagnosis. Experimental and clinical studies with HRMAS NMR spectroscopy (Diagnostik av prostatacancer. Experimentella och kliniska studier med HRMAS NMR-spektroskopi).

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal 260, by. 3A, plan 2, NUS.
Fakultetsopponent är adj. professor Peter Lundberg, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera