Artikel från Uppsala universitet
5 maj 2011

Operation minskar risken för död i prostatacancer även för lågriskgrupper

En svensk forskargrupp med forskare från bland annat Uppsala universitet har under femton år följt en grupp nordiska patienter med prostatacancer. Fynden i uppföljningen efter 15 år visar bland annat att en operation minskar risken för att dö i prostatacancer även för män med lågrisktumörer. Resultaten publiceras idag i The New England Journal of Medicine.

Forskargruppen har följt svenska, finska och isländska patienter med prostatacancer. 347 män hade randomiserats till operation av prostatakörteln, radikal prostatektomi, medan 348 män inte fick behandling utan övervakades med noggranna kontroller och fick hormonbehandling om sjukdomen fortskred (watchful waiting). Männen var i genomsnitt 65 år gamla när de fick sin prostatacancer.

Studien har analyserats vart tredje år och har haft stort nationellt och internationellt genomslag för hur patienter behandlas idag. Det är den enda randomiserade studien i hitintills som har visat att operation minskar risken för död i prostatacancer. Majoriteten av männen hade en tumör som gick att känna och endast 12 procent av männen hade en prostatacancer som man inte kunde känna (palpera) och som endast upptäcktes med PSA (markör för prostatacancer).

Efter femton års uppföljning hade 48 procent av männen i den opererade gruppen avlidit och i den andra gruppen 58 procent. Det ger att man måste operera 15 män för att rädda en man på 15 år. 16 procent dog av sin prostatacancer i gruppen som opererades medan 23 procent dog av sin prostatacancer i “vänta och se” gruppen. Risken för spridning av cancern bortom prostatakörtel minskade med 12 procent i den opererade gruppen.

Det var framförallt yngre män som hade nytta av operation. När forskarna analyserade åldersgrupper fann man att män yngre än 65 år hade störst nytta av operation. Där fann man att 7 män måste behandlas för att rädda en på 15 års tid. Bland de äldre männen fann man ingen signifikant skillnad mellan den opererade gruppen och ”vänta och se gruppen” sannolikt beroende på att de äldre männen har högre risk att dö av andra sjukdomar och det därför skulle behövas en mycket större studie för att kunna påvisa en skillnad.

Forskarna undersökte också en grupp med minst aggressiv tumör en så kallad lågriskgrupp och fann att även där var det en skillnad i överlevnad om man opererades eller inte. Den lågriskgrupp som studerats i denna studie är dock inte helt jämförbar med lågriskgrupper idag men det behövs bättre markörer för att se om en tumör övergår i en mer aggressiv form.

– Studien visar att operation minskar risken för död i prostatacancer, även bland män med lågrisktumörer. Däremot har inte alla nytta av operation och därför måste man väga in den enskilda patientens risker och eventuella vinster utifrån ålder, andra sjukdomar, hur tumören ser ut och vad patienten själv önskar, säger Anna Bill-Axelson, överläkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Vidare fann man att de män som opererades och hade en tumör som växte utanför prostatakörteln hade en sjufaldigt högre risk att dö i prostatacancer än de som hade en tumör avgränsad inom prostatakörteln. Dessa patienter kan ha stor nytta av tilläggsbehandling med exempelvis strålning.

Biverkningar efter operation var framförallt impotens och urinläckage. I “vänta och se” gruppen av patienter behövde däremot fler efter ett antal år behandlas med lindrande behandling (hormonbehandling och strålning mot spridningshärdar). Både tidiga biverkningar till följd av operation och sena biverkningar till följd av lindrande behandling påverkar patienternas livskvalitet och måste tas med i diskussionen med patienterna när man beslutar om behandling.

Studien SPCG-4 (Scandinavian Prostate Cancer Group Study 4) har finansierats av Cancerfonden och de senaste åren också från amerikanska National Institutes of Health.

I USA pågår just nu en stor studie som liknar SPCG-4-studien och resultat därifrån väntas komma snart. I Storbritannien pågår också en stor studie som också jämför mellan operation, strålning och “vänta och se” för lokaliserad prostatacancer.

För mer information, kontakta Anna Bill-Axelson, tel: 070- 532 32 12, eller e-post: anna.bill.axelson@akademiska.se

Läs artikeln i New England Journal of Medicine [Ref 1].
Radical Prostatectomy versus Watchful Waiting in Early Prostate Cancer, N Engl J Med 2011;364:1708-17.


Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera